Reklama

Marketing: (011) 3756-705
Komercijala: (011) 3756-291
Prodavnica: (011) 3754-992

Delatnosti

1. Naučno-istraživačka delatnost

 • Program naučno-istraživačkog rada se odvija u okviru projekata koje realizuju timovi istraživača i stručnih saradnika. Osnovna programska orijentacija Instituta obuhvata:
 • stvaranje hibrida kukuruza i suncokreta, sorti soje i pšenice visokog potencijala rodnosti i kvaliteta, za različite uslove gajenja, potrebe i namene
 • osnovna istraživanja u primenjenim i razvojnim programima u oplemenjivanju, proizvodnji semena, gajenju i korišćenju ZP sorti i hibrida
 • razvoj i primena ZP sistema proizvodnje useva radi dobijanja visokih i stabilnih prinosa u različitim agroekološkim uslovima gajenja
 • razvoj tehnoloških metoda i postupaka prerade zrnevlja ratarskih kultura radi dobijanja proizvoda za ishranu ljudi, domaćih životinja i industrijsku preradu
 • školovanje i obučavanje kadrova

2. Proizvodna delatnost

Proizvodna aktivnost Instituta odnosi se, uglavnom, na organizaciju proizvodnje semena ZP hibrida kukuruza i suncokreta, ZP sorti soje i pšenice.

U okviru proizvodne delatnosti Instituta, obavljaju se sledeće aktivnosti:

 • proizvodnja osnovnog i komercijalnog semena ZP hibrida kukuruza i suncokreta kao i ZP sorti soje i pšenice
 • sušenje, dorada i skladištenje ZP hibridnog semena kukuruza i suncokreta kao i ZP sorti soje i pšenice
 • biljna proizvodnja na poljoprivrednim dobrima u Zemun Polju i Krnješevcima

3. Marketing

Marketinška aktivnost Instituta obuhvata analizu tržišta i promotivne aktivnosti u cilju plasmana semena ZP hibrida kukuruza i suncokreta kao i ZP sorti soje i pšenice. Ove aktivnosti obuhvataju:

 • Izrada godišnjih planova aktivnosti
 • Analiza tržišta
 • Promocije putem elektronskih medija, štampanih medija kao i neposrednim kontaktom sa kupcima
 • Izrada i emitovanje reklamnih spotova

4. Komercijalno-finansijska delatnost

U okviru komercijalno-finansijske delatnosti, obavlja se plasman ZP proizvoda na tržištima u zemlji i inostranstvu. Aktivnosti Instituta za kukuruz, u ovoj delatnosti, obuhvataju:

 • Promet komercijalnog i osnovnog ZP semena hibridnog kukuruza i suncokreta kao i sorti soje i pšenice
 • Izradu godišnjih i višegodišnjih proizvodno-finansijskih planova
 • Kontrolu ekonomičnosti poslovanja
 • Razvoj poslovnog informacionog sistema