Direktor

 • Dr Milan Zdravković

Pomoćnik direktora

 • Dr Mirjana Mijatović

Odeljenje za genetiku i oplemenjivanje povrća

 • Dr Živoslav Marković
 • Dr Bogoljub Zečević
 • Dr Jasmina Zdravković
 • Dr Milan Zdravković
 • Dr Radiša Đorđević
 • Mr Živomir Miladinović
 • Mr Dejan Cvikić
 • Mr Jelena Damnjanović
 • Mr Ljiljana Stanković
 • Mr Nenad Pavlović
 • Slađan Aždić, dipl. inž.
 • Suzana Pavlović, dipl. mol. biol.
 • Zdenka Girek, dipl. inž.

Odeljenje za agrotehniku i fiziologiju povrća

 • Željko Radošević, dipl. inž.
 • Dr Milan Damjanović
 • Milan Ugrinović, dipl. inž.

Odeljenje za zaštitu povrća

 • Šević Milan, dipl. inž.
 • Dr Mirjana Mijatović
 • Mladen Đorđević, dipl. inž.

Odeljenje za proizvodnju semena

 • Milivoje Starcevic, dipl. inž.
 • Stevan Brkić, dipl. Inž.

Odeljenje za ispitivanje i kontrolu kvaliteta semena

 • Nevena Ristić, dipl. inž.
 • Vesna Todorović, dipl. inž.

Odeljenje za doradu i pakovanje semena

Kolektiv Instituta sada čine 54 zaposlena. Naučno-istraživačkim radom bavi se sedam doktora nauka i pet magistara nauka sa pratećim tehničkim osobljem, a stručne poslove obavljaju četiri inženjera poljoprivrede sa pratećim tehničkim osobljem. Istraživački programi Instituta prvenstveno su usmereni na genetiku i oplemenjivanje povrtarskih vrsta, fiziologiju i agrotehniku povrća, fitopatologiju, oplemenjivanje povrća na otpornost prema ekonomski značajnim bolestima, kao i zaštitu povrća od patogenih agenasa, štetočina, i korova. Istraživački programi tako su koncipirani da se kasnije mogu primeniti u praksi. Rezultat višegodišnjeg rada su hibridi i sorte povrtarskih biljaka koje nalaze svoje mesto u proizvodnji kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu, prvenstveno u zemljama u okruženju. Rezultate svog naučnog rada istraživači prezentuju na naučnim skupovima kako u zemlji tako i u inostranstvu. Učešćem na međunarodnim naučnim skupovima ili na višemesečnim usavršavanjima predstavljaju Institut u mnogim zemljama ne samo u Evropi nego i šire. Istraživači Instituta uključeni su u naučne projekte koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, a najveću stavku u prihodu Instituta čini prodaja semena sortimenta povrća koji je tim istraživača ovog Instituta stvorio višegodišnjim radom. Institut ima i veoma dobru saradnju sa univerzitetima u našoj zemlji. U službi nauke, a u sklopu samog Instituta, od njegovog postanka, je i stručna biblioteka sa fondom od 4546 stručnih knjiga, domaćih i stranih časopisa.

Stručni poslovi u Institutu za povrtarstvo podrazumevaju organizaciju proizvodnje i kontrole kvaliteta semena povrća, njegovu doradu, pakovanje i plasman. Institut raspolaže sa oko 150 ha obradive zemlje sa mogućnošću navodnjavanja, staklenicima i plastenicima za proizvodnju povrća, laboratorijskim prostorom koga čine laboratorija za kulturu biljnih tkiva, laboratorija za fitopatologiju, laboratorija za hemijska ispitivanja i genetiku, laboratorija za kontrolu semena i fitotron komore. Laboratorije su uglavnom dobro opremljene i poseduju savremenu opremu za istraživački rad. Institut raspolaže neophodnom mehanizacijom, magacinskim prostorom i