Reklama

Direktor

dr Olivera Đuragić, viši naučni saradnik
+381(0)63/11 63 993;

+381(0)21/485-3792
olivera.djuragic@fins.uns.ac.rs

Pomoćnik direktora za nauku

dr Marijana Sakač, naučni savetnik
+381(0)63/48 49 00

+381(0)21/485-3772
marijana.sakac@fins.uns.ac.rs

Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju

dr Pavle Jovanov, naučni saradnik
+381(0)62/520 259

+381(0)21/485-3790
pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs

Pomoćnik direktora za transfer

dr Radmilo Čolović, viši naučni saradnik
+381(0)63/589 120

+381(0)21/485-3796
radmilo.colovic@fins.uns.ac.rs

FINS

Naučni institut za prehrambene tehnologije (FINS) jedan je od vodećih instituta iz oblasti istraživanja hrane i hrane za životinje i diseminaciji znanja u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Istraživačka i poslovna strategija Instituta je u saglasnosti sa nacionalnom i evropskom strategijom prioriteta istraživanja i razvoja iz oblasti poljoprivrede i hrane. Glavne smernice ove strategije obuhvataju napredak znanja u održivom upravljanju proizvodnjom hrane, proizvodnji i iskorištavanju bioloških potencijala kao i razvoj novih tehnologija i proizvoda u lancu hrane.

Institut je formiran odlukom Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine na bazi istraživačkih potencijala i gotovo 50 godina duge tradicije i iskustava Zavoda za tehnologiju žita i brašna, Zavoda za tehnologiju šećera, Zavoda za tehnologiju mesa, Zavoda za tehnologiju voća i povrća i Zavoda za tehnologiju hrane za životinje, koji su poslovali u okviru Jugoslovenskog instituta za prehrambenu industriju i Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

FINS je počeo rad kao samostalna organizacija 1. januara 2007. godine, a primljen je u sastav Univerziteta u Novom Sadu odlukom Saveta Univerziteta 21. decembra 2007. godine.

VIZIJA

Institut kao centar izvrsnosti i jedan od lidera naučnotehnološkog razvoja i inovacija u lancu hrane u Evropi i svetu.

MISIJA

Postizanje vrhunskih naučnoistraživačkih rezultata na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihova primena u cilju povećanja konkurentnosti srpske privrede kroz unapređenje proizvodnje bezbedne i zdrave hrane koja doprinosi zdravlju i boljem kvalitetu života ljudi.

Naučnoistraživačka delatnost

Institut ima dugogodišnju ekspertizu i iskustvo u primeni najnovijih naučnih dostignuća u istraživanjima vezanim za hranu i prehrambene tehnologije. Pored iskusnog tima istraživača ojačanog mladim saradnicima, opremljenost Instituta modernim instrumentima garantuje kvalitetne rezultate i proizvode. Istraživanja se odvijaju po nacionalnim i evropskim strateškim prioritetima i savremenim industrijskim zahtevima i tendencijama.
Analize akreditovane

FINS laboratorije – FINSLab

Naša akreditovana laboratorija koristi više od 300 analitičkih metoda, kako bi, u saradnji sa proizvođačima prehrambenih proizvoda, obezbedila stalan kvalitet i bezbednost njihovih proizvoda. Metode se stalno ažuriraju u skladu sa potrebama i zahtevima naših partnera iz privrede, potrošača, inspekcijskih službi itd.

Transfer znanja i tehnologije

Saradnja sa privredom je važan segment aktivnosti Instituta i most između naučnih istraživanja i njihove primene u praksi. Ovaj proces realizuje se putem transfera znanja kroz konferencije, seminare i radionice, kao i putem transfera tehnologije kroz projekte, konsalting, projektovanje, studije izvodljivosti, elaborate o pojedinim proizvodima, obuku i slično. Zato kažemo da je Institut mesto gde se susreću nauka i privreda.

Obrazovanje, informisanje i obučavanje

Diseminaciju naučnih i tehnoloških znanja iz oblasti hrane i prehrambenih tehnologija Institut obavlja putem organizovanja kongresa, seminara, radionica za male privrednike, izdavačke delatnosti, demonstracionim vežbama za studente, gostovanjima u medijima i raznim drugim oblicima popularizacije nauke i struke.

Međunarodna saradnja

Veliku važnost pridajemo međunarodnoj saradnji, kao načinu da sa stranim kolegama zajedničkim snagama ulazimo u naučna istraživanja iz naše oblasti, kao i da obezbedimo podršku iz međunarodnih fondova za finansiranje naučnih projekata, jačanje istraživačkih potencijala (infrastruktura, kadrovi) i umrežavanje sa drugim institucijama.