Reklama

Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd je počeo sa radom daleke 1938. godine. Stalno usavršavanje, istraživanje i razvoj, proširivanje proizvodnog asortimana, odgovornost i visoki standardi u kvalitetu proizvoda predstavljaju osnovu liderske pozicije Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd već skoro 70 godina.

Početkom februara 2005. godine Konzorcijum »Zekstra-Bankom« postao je vlasnik 70% društvenog kapitala preduzeća Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd, koji u svom sastavu poseduje tri proizvodnje:

• Biološka proizvodnja
• Hemofarmaceutska proizvodnja
• Proizvodnja hrane za životinje

Biološka proizvodnja datira od samog osnivanja Veterinarskog zavoda Zemun a.d., Beograd – nastala je 1938. godine počevši proizvodnju dijagnostičkih sredstava, potom seruma i vakcina. Prateći naučna i tehnološka dostignuca, biološka proizvodnja ima u svom asortimanu registrovano pedesetak proizvoda za sve kategorije životinja (vakcine za živinu, svinje, goveda, ovce, konje, kuniće, pse i mačke, dijagnostička sredstva i ostale proizvode) i najveca je proizvodnja bioloških preparata za veterinarsku upotrebu u Srbiji i Crnoj Gori kao i na prostorima bivše Jugoslavije.

Hemofarmaceutska proizvodnja je, počev od daleke 1939. godine, kada je bila jedini veterinarski i dijagnostički centar u Srbiji, dostigla asortiman od 80 preparata različitih farmaceutskih oblika: praškova, rastvora, masti, tableta i injektora, koji su podeljeni u 14 farmakoloskih grupa. Stvarajući dobru podlogu za budućnost stalnim istraživanjem i saradnjom sa svetski priznatim institutima , kontinuirano se ulazi u nove proizvodne programe, modernizaciju opreme, tehnologije proizvodnje i ambalaže.

Proizvodnja hrane za životinje predstavlja prekretnicu u razvoju Zavoda, kada su 1956. godine u asortiman uvedeni proizvodi namenjeni ishrani životinja. S ponosom ističemo činjenicu da je u Veterinarskom zavodu Zemun a.d., Beograd počela prva organizovana proizvodnja hrane za životinje na Balkanu – 22.09.’56. Zahvaljujući stalno kontrolisanim sirovinama i permanentnom usavršavanju tehnologije, godišnja proizvodnja hrane za životinje i dodataka najboljeg kvaliteta dostigla je 120 000 tona.

Mi smo odgovoran tim sa jasnom vizijom o zdravoj Srbiji – Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd

PROFIL KADROVA

Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd u svom sastavu poseduje tri proizvodnje:

• Biološku proizvodnju
• Hemofarmaceutsku proizvodnju
• Proizvodnju hrane za životinje

Najveći broj naših stručnjaka sa visokom stručnom spremom čine veterinari (44,4%), zatim agronomi (13,3%), farmaceuti, ekonomisti i pravnici (8,8%)…

Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd kontinuirano prati potrebe svojih zaposlenih (potrebe za zdravstvenom negom ili rehabilitacijom), neguje talente, interesovanja, veštine i znanja svojih kadrova. Zajednički cilj kompanije i zaposlenih je optimalna produktivnost i zadovoljstvo poslom, a to se postiže neprekidnim ulaganjem u stručno i lično usavršavanje svakog zaposlenog.

Mi smo odgovoran tim sa jasnom vizijom o zdravoj Srbiji – Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd

UPRAVLJANJE

Preduzeće Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd ima Skupštinu društva kao organ vlasnika, Nadzorni odbor kao organ nadzora, Upravni odbor kao organ upravljanja i Direktora kao organ rukovođenja. .

Konzorcijum »Zekstra-Bankom« je uplatio kupoprodajnu cenu za 70% društvenog kapitala, čime je postao vlasnik 76,34% akcija preduzeća Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd od ukupnog broja akcija koje daju pravo glasa. Ostali akcionari preduzeća su zaposleni i bivši zaposleni.

Predsednik Upravnog odbora akcionarskog društva »Veterinarski zavod« a.d. Zemun je g-din Dragan Đurić, dipl.ecc.

Mi smo odgovoran tim sa jasnom vizijom o zdravoj Srbiji – Veterinarski zavod Zemun a.d., Beograd