Reklama

Istorijat

Tehnološki fakultet u Novom Sadu osnovan je 1959. godine sa ciljem da obrazuje inženjere prehrambene tehnologije. Tokom 50 godina postojanja, fakultet se razvio u naučnu i obrazovnu instituciju visoke reputacije u zemlji i inostranstvu. Visok nivo akademskog obrazovanja (osnovne studije inženjerstva u oblasti tehnologije, specijalizacije i magistarske studije, programi doktorskih studija), objavljeni naučni radovi, projekti, primenjene inovacije, registrovani patenti kao i ostala dostignuća zaposlenih, obezbedili su da se fakultet rangira veoma visoko među poznatim institucijama ove vrste.

Za 50 godina postojanja diplomu inženjera Tehnološkog fakulteta steklo je više 3000 studenata, odbranjeno je oko 120 specijalističkih radova, i više od 400 magistarskih teza, doktorsku disertaciju je odbranilo oko 200 kandidata. Ovim učinkom Tehnološki fakultet u Novom Sadu je stekao mesto među elitnim obrazovnim ustanovama u našoj zemlji.

Fakultet nastavlja da prati savremene trendove i održava visok kriterijum akademskog obrazovanja na svim nivoima, u oblasti nauke i istraživanja, trudeći se da zadrži do sada postignutu reputaciju u svim svojim aktivnostima.
.

Akreditacija

Svi studijski programi na Tehnološkom fakultetu kao i Fakultet su akreditovani. Ovo znači da je diploma Tehnološkog fakulteta priznata i u inostranstvu. Tehnološki fakultet je prvi akreditovani fakultet ovog tipa u zemlji.

Saradnja sa drugim Univerzitetima i industrijom

Fakultet preko svojih katedri i laboratorija razvija uspešnu saradnju sa procesnom industrijom i odgovarajućim naučnim i razvojnim institucijama, a takođe pruža i inženjerske i druge usluge kao što su: tehnološko projektovanje, razvoj tehnologija, kontrola kvaliteta, studije i ekspertize, konsultacije, tehnološko servisne usluge i drugo.

Fakultet organizuje tradicionalne naučne i stručne skupove, savetovanja, simpozijume i seminare kao i različite tipove obuke, kratke kurseve sa ciljem usavršavanja stručnjaka u pojedinim oblastima tehnologije.

Fakultet ima razvijenu saradnju sa mnogim fakultetima, univerzitetima i naučnim institucijama u svetu. Ova saradnja se zasniva na razmeni nastavnika, naučnih saradnika kao i studenata, na izradi zajedničkih međunarodnih projekata, publikovanju i razmeni naučnih radova, časopisa i knjiga.

Tehnološki fakultet u Novom Sadu ostvaruje aktivnu saradnju sa visoko-naučnim ustanovama u Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji, Makedoniji, BiH, Italiji, Grčkoj, Češkoj itd.

Laboratorije

Na fakultetu su razvijene dve velike laboratorije:

Naučna delatnost

Pored nastavnih aktivnosti na fakultetu je razvijena i naučna i istraživačka delatnost. Radovi naših profesora publikuju se u vodećim svetskim naučnim časopisima.

Naučno istraživački rad na Tehnološkom fakultetu obuhvata fundamentalna i primenjena istraživanja u oblasti prehrambenog, hemijskog, farmaceutskog, biotehnologije i inženjerstva materijala. Pored nastavnog i naučnog kadra u naučna istraživanja uključeni su i studenti doktorskih studija.

Tim tehnološkog fakulteta je na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2008. godinu je u kategoriji „POTENCIJALI“ osvojio prvo mesto u oblasti „FIZIKA I HEMIJA“ (opširnije), a tim Magneto je u kategoriji „KORAK NAPRED“ osvojio treće mesto. Kao član tima učestvovala je i Martina Basrak, studentkinja treće godine Tehnološkog fakulteta (opširnije).

Nastavni kadar

Nastavu na osnovnim i poslediplomskim studijama izvodi 70 nastavnika i 40 asistenata. U izvođenju nastave pomaže i određeni broj pomoćnog osoblja.

Nastava

Obrazovni proces se odvija putem predavanja, auditornih, laboratorijskih i pogonskih vežbi, seminarskih i drugih samostalnih radova. Nastava je organizovana prema Bolonjskoj deklaraciji.

Za obavljanje obrazovne delatnosti, Fakultet poseduje sve potrebne uslove. Opremljen je laboratorijama za izvođenje vežbi, opitnom halom, predavaonicama i kabinetima, kompjuterskim učionicama, bibliotekom, čitaonicom za studente, fotokopirnicom, skriptarnicom, prostorijom za rad studentskih organizacija i drugim pratećim prostorijama.

Stalni kontakti sa privredom stvorili su mogućnost da se pogonske vežbe izvode u poluinduustrijskim i industrijskim uslovima.

Biblioteka, skriptarnica i kopirnica na raspolaganju su studentima u toku radnog vremena, a studentsku čitaonicu moguće je koristiti 24h.

Uslovi za upis i prijemni ispit

Za upis na prvu godinu studija mogu konkurisati lica sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju. Fakultet mogu upisati i strani državljani.

Prijemni ispit se polaže (pismeno) iz predmeta hemija i matematika (Zbirka zadataka za polaganje prijemnog ispita). Važne informacije o datumima i mestima PRIJAVLJIVANJA kandidata za upis, DOKUMENTACIJI koju treba dostaviti, datumima polaganja i objavljivanja rezultata PRIJEMNOG ISPITA i broju slobodnih mesta mogu se videti na stranicama – Prijavljivanje kandidata za upis i Broj slobodnih mesta za upis studenata u prvu godinu dodiplomskih (osnovnih) akademskih studija.

Uspeh iz srednje škole donosi najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu, znanje iz matematike i hemije obezbeđuje još najviše 60 bodova. Broj sakupljenih bodova određuje mesto kandidata na rang listi. Pred polaganje prijemnog ispita na fakultetu se organizuju besplatne pripremne nastave.

Testovi sa prošlogodišnjih prijemnih ispita:

Prema statistici iz prethnodnih godina prosečno 92% kandidata položi prijemni ispit, a oko 85% bude primljeno na budžet.

Studenti

Danas, na Tehnološkom fakultetu studira 1.300 studenata. Od toga je na magistarskim studijama, 60 specijalističkim studijama 30, na doktorskim studijama 40.

Studentske organizacije

Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu aktivne su dve studentske organizacije:

Njihov osnovni cilj je da poboljšaju uslove studiranja, aktivno učestvuju u reformi nastave, i da u saradnji sa drugim srodnim studentskim organizacijama utiču na rešavanje studentskih problema na nivou Univerziteta.

Studije

Prva godina studija jedinstvena je za sva studijska područja. Od prve godine u okviru studijskog područja postoji mogućnost izbora predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni, a bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova.

Studije su podeljene na:

  • dodiplomske (osnovne) akademske. Traju 4 godine nakon čega student dobija diplomu inženjera tehnologije – Bachelor.
  • diplomske akademske. Nastavljaju se na osnovne studije i traju 1 akademsku godinu nakon čega student odbranom diplomskog rada dobija diplomu diplomirani inženjer tehnologije – Master.
  • specijalističke. Tehnološki fakultet izvodi specijalizante za sve studijske smjerove. Specijalističke studije traju dve godine.
  • doktorske. Doktorske studije traju 3 godine. U prve dve godine se sluša 7 predmeta (5+2). Na trećoj godini se izrađuje doktorska teza.

.

Smerovi

Studije na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu organizovane su u 5 studijskih programa: Prehrambeno inženjerstvo, Biotehnologija, Hemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko inženjerstvo i Inženjerstvo materijala. Studijski programi podeljeni su na module. U tabeli 1 prikazani su detaljni opisi svih modula.

Tabela 1. Pregled studijskih programa na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu

Studijski program Moduli Detaljne informacije
Prehrambeno inženjerstvo Inženjerstvo ugljenohidratne hrane Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modulIzborna nastava na moduluNastavni programOpis modula
Tehnologije konzervisane hrane Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modulIzborna nastava na moduluNastavni programOpis modula
Kontrola kvaliteta Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modul — Izborna nastava na modulu — Nastavni program — Opis modula
Biotehnologija Prehrambena biotehnologija Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modul — Izborna nastava na modulu — Nastavni program — Opis modula
Biohemijsko inženjerstvo Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modul — Izborna nastava na modulu — Nastavni program — Opis modula
Hemijsko inženjerstvo Hemijsko procesno inženjerstvo Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modul — Izborna nastava na modulu — Nastavni program — Opis modula
Naftno-petrohemijsko inženjerstvo Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modul — Izborna nastava na modulu — Nastavni program — Opis modula
Eko-energetsko inženjerstvo Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modul Izborna nastava na modulu Nastavni program Opis modula
Farmaceutsko inženjerstvo Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modul Izborna nastava na modulu Nastavni program Opis modula
Inženjerstvo materijala Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za modul Izborna nastava na modulu Nastavni program Opis modula

Posao tehnologa

Inženjer tehnologije – tehnolog vezan je za tehnološki proces. On vodi, kontroliše, poboljšava proces, a kad je potrebno kreira i nov.

Tehnolozi rade u prehrambenoj, farmaceutskih i hemijskoj industriji. Deo radi na univerzitetima kako u zemlji tako i u inostranstvu ili u institutima. Ne mali broj tehnologa odlučuje se na pokretanje privatnog biznisa. S obzirom da najbolje vladaju procesom, tehnologijom, tehnolozi su vrlo često i uspešni rukovodioci.

Inženjer ugljenohidratne hrane samostalno vodi i kontroliše proizvodnju konditorskih proizvoda, šećera, mlinsko pekarskih proizvoda i skroba.

Tehnologija konzervisane hrane obrazuje inženjere koji samostalno vode i kontrolišu proces proizvodnje i prerade mesa, mleka, voća i povrća, proizvodnju biljnih ulja i proteina i gotove hrane.

Kontrola kvaliteta obrazuje kadrove koji su osposobljeni da upravljaju kvalitetom u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Posao obavljaju u laboratorijama, službama za kontrolu kvaliteta životnih namirnica i istraživačkim centrima.

Prehrambena biotehnologija obrazuje inženjere koji svoja inženjerska znanja i znanja o proizvodnim mikroorganizmima, uslovima i načinima kontrole biotehnološke proizvodnje primenjuju u tehnologijama pekarskog kvasca, piva, vina, alkohola i jakih alkoholnih pića.

Biohemijsko inženjerstvo obrazuje inženjere koji poznaju suštinu bioprocesa i vladaju inženjerskim disciplinama što im omogućava da upravljaju biotehnološkom proizvodnjom i projektuju biotehnološka postrojenja.

Farmaceutsko inženjerstvo obrazuje inženjere koji se ne bave pravljenjem niti prodajom lekova u apotekarskim ustanovama već u industrijskim razmerama proizvode lekove, pomoćna lekovita sredstva, sredstva za pranje i kozmetičarske proizvode.

Inženjerstvo materijala pruža znanja u oblasti tehnologije proizvodnje i prerade građevinske i sanitarne keramike, cementa, stakla, porcelana, novih keramičkih materijala i baznih neorganskih proizvoda. Ovo studijsko područje takođe obrazuje inženjere koji znaju kako se dobijaju i razvijaju novi materijali i primenjuju nove tehnologije proizvodnje i prerade plastičnih masa, gume, boja, lakova, lepkova i sintetskih vlakana.

Naftno-petrohemijsko inženjerstvo obrazuje inženjere koji se bave proizvodnjom, preradom i transportom nafte i njenih derivata i gasa pravilno primenjujući stečena znanja u cilju zaštite životne sredine.

Hemijsko procesno inženjerstvo usvajaju proizvodnju hemijskih proizvoda od laboratorijskog do industrijskog nivoa vodeći računa o bezbednosti procesa, kvalitetu proizvoda i ekonomskim aspektima proizvodnje.

Eko-energetsko inženjerstvo obrazuje inženjere koji znaju da kontrolišu i spreče zagađenja životne okoline racionalno koriste polazne sirovine i energiju, upravljaju industrijskim otpadom, kako da primenjuju različite hemijske i biohemijske procese u cilju zaštite okoline i kako da proizvedu energiju iz obnovljivih izvora.

Tehnologije konzervisane hrane

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo (OAP) obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo, u zvanju Inženjer tehnologije.
U okviru studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci iz uže naučne oblasti Prehrambeno inženjerstvo, sposobni da samostalno organizuju i vode procese proizvodnje u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode, finalne proizvode i unapređuju postojeće tehnologije i postupke u oblasti prehrambenog inženjerstva. Osim toga, stečeno znanje predstavlja potrebnu teorijsku i praktičnu osnovu za nastavak obrazovanja kroz diplomske akademske studije i dalje.
Na osnovnim akademskim studijama Prehrambenog inženjerstva postoje tri izborna studijska područja (modula): Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta. Prva i druga godina su zajedničke, a zatim se studenti obrazuju za jedno od tri studijska područja.

Studijsko područje Tehnologije konzervisane hrane

Studijsko područje Tehnologije konzervisane hrane deo je prehrambenog inženjerstva koje se bavi izučavanjem prerade sirovina animalnog i biljnog porekla u veliki broj prehrambenih proizvoda. Užestručni predmeti omogućavaju sticanje teorijskih i stručnih znanja iz Tehnologije proizvodnje i prerade mesa, Tehnologije mleka i mlečnih proizvoda, Tehnologije biljnih ulja i proteina, Tehnologije proizvoda od voća i povrća i Tehnologije gotove hrane.

Inženjeri i diplomirani inženjeri ovog studijskog područja osposobljeni su za rad u pogonima industrije konzervisane hrane, složenim industrijskim sistemima, projektnim organizacijama, organizacijama koje proizvode opremu za ovu oblast, naučnim, stručnim i pedagoškim ustanovama, organizacijama koje se bave distribucijom i kontrolom kvaliteta, kao i službama za nadzor higijensko–sanitarne i zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda.

R.B. Š. NAZIV PREDMETA S. ČASOVI AKTIVNE NASTAVE ESPB
P. R. V. L. V.
PRVA GODINA
1 ZO 101 Matematika I 1 4 4 0 9
2 ZO 102 Fizika 1 4 1 3 9
3 ZO 103 Opšta i neorganskahemija 1 4 1 2 9
4 ZO 104 Engleski jezik 1 1 2 0 3
5 ZO 105 Matematika II 2 4 4 0 9
6 ZO 106 Organska hemija 2 4 0 3 9
7 ZO 107 Analitička hemija 2 3 0 3 7
8 Predmet izbornog bloka 1. 2 2 2 0 5
DRUGA GODINA
9 ZO 201 Tehnička termodinamika 3 4 3 0 8
10 ZO 202 Fizička hemija 3 4 0 3 8
11 ZO 203 Primena računara I 3 2 0 4 7
12 ZO 204 Hemija hrane 3 3 0 3 7
13 ZO 206 Tehnološke operacije I 4 3 3 1 9
14 ZO 207 Koloidna hemija 4 3 0 2 6
15 ZO 208 Biohemija 4 3 0 3 8
16 ZO 209 Mikrobiologija 4 3 0 3 7
TREĆA GODINA
17 ZO 301 Tehnološke operacije II 5 3 2 1 7
18 PO 301 Merno-instrumentalna tehnika 5 2 0 3 6
19 PO 302 Mikrobiologija hrane 5 3 0 3 6
20 Predmet izbornog bloka 2. 5 3 2 0 5
21 Predmet izbornog bloka 3. 5 3 0 2 6
22 KHO301 Tehnologija proizvoda od voća i povrća 6 3 0 3 6
23 KHO302 Tehnologija tečnihmlečnih proizvoda i dezerata 6 3 0 3 6
24 KHO303 Tehnologija proizvodnje mesa 6 3 0 3 6
25 KHO304 Tehnologija prerade uljarica 6 3 0 3 6
26 KHO305 Osnovi proizvodnje gotove hrane 6 2 0 1 3
ČETVRTA GODINA
27 KHO401 Tehnologija sokova i srodnih proizvoda 7 3 0 3 6
28 KHO402 Tehnologija sireva, koncentrovanih i
sušenih mlečnih proizvoda
7 3 0 3 6
29 KHO403 Tehnologija prerade mesa 7 3 0 3 6
30 KHO404 Tehnologija prerade biljnih ulja i masti 7 3 0 3 6
31 KHO405 Industrijska proizvodnja gotove hrane 7 2 0 3 6
32 ZO 401 Menadžment industrijske proizvodnje 8 2 0 0 2
33 Predmet izbornog bloka 4. 8 3 0 4 7
34 KHO406 Ambalaža i pakovanje 8 2 0 3 6
STRUČNA PRAKSA I ZAVRŠNI RAD
35 KHO306 Stručna praksa 6 0 0 0 3
36 PI 401 Teorijske osnove završnog rada 8 3 0 2 5
37 PI 402 Izrada i odbrana završnog rada 8 0 0 0 10

.

R.B. Š. NAZIV PREDMETA S. ČASOVI AKTIVNENASTAVE ESPB
P. R. V. L. V.
PREDMETI IZBORNOG BLOKA 1
1 ZI 101 Osnovi inženjerstva 2 2 2 0 5
2 ZI 102 Elektrotehnika 2 2 2 0 5
PREDMETI IZBORNOG BLOKA 2
1 KHI 301 Metode konzervisanja 5 3 2 0 5
2 PMI 301 Energetika u prehrambenoj industriji 5 3 2 0 5
PREDMETI IZBORNOG BLOKA 3
1 PMI 302 Nutritivna i senzorna svojstvahrane 5 3 0 2 6
2 KKO 403 Upravljanje kvalitetom u prozvodnji hrane 5 3 0 2 6
PREDMETI IZBORNOG BLOKA 4
1 PMI 401 Analiza hrane 8 3 0 4 7
2 KKO 301 Instrumentalne metode analize 8 3 0 4 7
3 KHI 401 Tehnologija vode i otpadnih voda 8 3 0 4 7

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski program Prehrambeno inženjerstvo (DAP) obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne, naučne i istraživačke delatnosti u oblasti Tehnološkog inženjerstva u užoj naučnoj oblasti Prehrambeno inženjerstvo, u zvanju Diplomirani inženjer tehnologije – master.
U okviru diplomskih akademskih studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo obrazuju se diplomirani inženjeri tehnologije, sposobni da samostalno organizuju, kontrolišu i projektuju tehnološke procese u prehrambenoj industriji, kontrolišu sirovine, međuproizvode i finalne proizvode, izvode originalna i naučno relevantna istraživanja, unapređuju postojeće i kreiraju nove tehnologije.
Na diplomskim akademskim studijama, na studijskom programu Prehrambeno inženjerstvo postoje tri izborna studijska područja (modula): Inženjerstvo ugljenohidratne hrane, Tehnologije konzervisane hrane i Kontrola kvaliteta. Prilikom upisa na diplomske akademske studije studenti se na osnovu sopstvenih sklonosti i želja opredeljuju za jedno od navedenih izbornih područja.

DOKTORSKE STUDIJE

U okviru doktorskih studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo (DSP) osposobljavaju se studenti, odnosno doktori nauka za samostalno obavljanje naučno–istra­živačkog rada u oblasti Tehnološkog inženjerstva, posebno u užoj naučnoj oblasti Prehram­beno inženjerstvo, kao i za uključivanje u inter– i multidisciplinarna istraživanja.

Tokom doktorskih studija studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo obrazuju se i osposobljavaju stručnjaci za užu naučnu oblast Prehrambeno inženjerstvo i za profesionalan rad, rukovođenje u različitim oblastima prehrambeno–tehnološke proizvodnje i kontrole kvaliteta, u naučno–istraživačkim institucijama, edukaciju u visoko–obrazovnim ustanovama, kao i za relevantna istraživanja i razvoj novih tehnologija i postupaka koji doprinose razvoju prehrambenog inženjerstva.

PREHRAMBENO INŽENJERSTVO
Inženjerstvo ugljenohidratne hrane Tehnologije konzervisane hrane Kontrola kvaliteta
Tehnologija šećera Tehnologija mesa Tehnologija mesa
Tehnologija skroba Tehnologija biljnih ulja Tehnologija biljnih ulja
Tehnologija konditora Tehnologija voća i povrća Tehnologija voća i povrća
Tehnologija brašna Tehnologija mleka Tehnologija mleka
Tehnologija žita Tehnologija gotove hrane Tehnologija gotove hrane
Ambalaža i pakovanje Ambalaža i pakovanje
Mikrobiologija hrane Mikrobiologija hrane
Senzorska analiza hrane Senzorska analiza hrane
Nutritivna svojstva hrane Nutritivna svojstva hrane
Opis modula: link. Opis modula: link. Opis modula: link.

.

BIOTEHNOLOGIJA
Prehrambena biotehnologija Biohemijsko inženjerstvo
Tehnologija piva Ključne reci 1
Tehnologija alkohola i kvasca Ključne reci 2
Tehnologija vina Ključne reci 3
Tehnologija vode Ključne reci 4
Biohemijsko inženjerstvo Ključne reci 5
Opis modula: link. Opis modula: link.

.

HEMIJSKO INŽENJERSTVO
Hemijsko-procesno inženjerstvo Naftno-petrohemijsko inženjerstvo Eko-energetsko inženjerstvo
Hemijski reaktori Tehnologija nafte Ključne reci 1
Projektovanje uređaja Proizvodi petrohemije Ključne reci 2
Upravljanje procesima Tehnologija gasa Ključne reci 3
Separacioni procesi Alternativna goriva Ključne reci 4
Projektovanje procesa Primena proizvoda nafte Ključne reci 5
Opis modula: link. Opis modula: link. Opis modula: link.

.

FARMACEUTSKO INŽENJERSTVO INŽENJERSTVO MATERIJALA
Tehnologija farmaceutskih proizvoda Konstrukcioni materijali
Tehnologija kozmetičkih proizvoda Struktura materijala
Tehnologija gotovih lekova Karakterizacija sirovina
Analiza farmaceutskih proizvoda Tehnologija keramike
Farmakologija Materijali visoke tehnologije
Opis programa: link. Opis programa: link.