Teodora Drajzera 9, Beograd

Telefon: 011/2660-079
Faks: 011/2669-860
E-mail: izbis@izbis.org.yu

PIB: 100265220
Matični broj: 7017570
Šifra delatnosti: 73103
Žiro račun: 205-6949-96
Banka: Komercijalna banka

Direktor instituta

Dr Veljko Gavrilović
Telefon: 064/3169-543
E-mail: vgavrilo@yahoo.com

Delatnost

Oblasti nauka: Prirodne
Grane nauka: Biotehnika
Naučne discipline: Fitopatologija, Entomologija, Nematologija, Herbologija, Akarologija, Hemija
Vrste istraživanja: Pretežno primenjena i razvojna istraživanja
Ostale delatnosti: Uslužne delatnosti za potrebe Ministarstva za poljoprivredu i za treća lica