Reklama

U četvrtak 10.maja 2012.godine u selu Gornja Draguša kraj Blaca, ambasadorka SAD Meri Vorlik i kandidat za predsednika Srbije Boris Tadić, svečano su pustili u rad biogas postrojenje na farmi mlekare Lazar.

Ambasadorka Vorlik je istakla da je investicija Mlekare Lazar u biogas tehnologiju bitna za region, i da, dok Mlekara Lazar napreduje, napredovaće i više od 2,000 dobavljača mlekare. Ambasadorka Vorlik je takodje istakla da je instalacija biogas postrojenja jedan od značajanijih transfera tehnologije u oblasti poljoprivrede i obnovljivih izvora energije. „Ova investicija koja je ujedno i jedna od najvecih privatnih investicija u celom regijonu, predstavlja prekretnicu u sferi upravljanjem otpadom u Srbiji i ukazuje kako investicije u cistiju proizvodnju mogu da dovedu do veceg profita“, dodala je ambasadorka Vorlik.

Boris Tadic je poručio da je proširivanje aktivnosti farmera i proizvođača mleka na domen energetike ulaganje u razvoj čitave zemlje i ukazao je da kada bi poput Vidojevića još nekoliko stotina farmera imala slična postrojenja, moglo bi se da se proizvede nešto manje električne energije nego što čini termoelektrana Obrenovac. „To pokazuje kakav doprinos od poljoprivrede možemo očekivati u domenu proizvodnje električne energije. S druge strane ovde su u pitanju izuzetni potencijali u zaštiti životne sredine, racionalnom privređivanju i maksimalnom korišćenju svih prirodnih i bioloških resursa kojima Srbija raspolaže“, rekao je Tadić.

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović, koji je takođe, prisustvovao otvaranju tog pogona poručio je da ovo postrojenje koje će da pravi jedan megavat električne energije je „malo tehnološko čudo“ i predstavlja dodatnu zaradu u proizvodnji hrane.

Mlekara Lazar je do sada uložila 2,6 miliona američkih dolara u kupovinu i instalaciju ove tehnološke opreme koja koristi bio gas i koja je proizvedena u SAD. Kompanija Lazar će korišćenjem postrojenja vršiti preradu biorazgradivog otpada sa farme i iz mlekare, koristeći otpad za proizvodnju biogasa kao biološkog goriva za proizvodnju struje.

Instalacija biogas postrojenja je ne samo jedna od najvećih domaćih investicija na jugu Srbije već predstavlja i značajan transfer tehnologije u oblasti poljoprivrede i obnovljive energije. Pored toga što će omogućiti mlekari Lazar da pretvori otpad u profit, ova investicija može poslužiti kao primer u kom pravcu treba da se razvija stočarstvo i mlekarstvo u Srbiji.

Ovaj transfer tehnologije iniciran je kroz program američkog ministarstva poljoprivrede (USDA) koji ima za cilj promovisanje izvora obnovljive energije u srpskoj poljoprivredi, a Agrobiznis projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) imao je ključnu ulogu u uvođenju ove tehnologije u sektor stočarstva i mlekarstva u Srbiji.

Mlekara Lazar je počela sa radom 1994.godine i imala je svega dva zaposlena. Danas ova kompanija zapošljava 180 ljudi i dnevno proizvodi 80.000 litara mleka. Preko 2.100 domaćinstava iz regiona snabdeva kompaniju sirovinama.
USAID-ov Agrobiznis projekat od 2008. godine radi u partnerstvu sa srpskim sektorom mlekarstva i pomaže mlekarama pri uvođenju međunarodnih standarda u oblasti bezbednosti hrane, uvođenju novih tehnologija, osnivanju međunarodne asocijacije proizvođača mleka i radi na poboljšanju njihovih marketinških i izvoznih aktivnosti.

Ambasadorka Vorlik je istakla da je investicija mlekare Lazar u biogas tehnologiju bitna za region, i da, dok Mlekara Lazar napreduje, napredovaće i više od 2,000 dobavljača mlekare. Ambasadorka Vorlik je takodje istakla da je instalacija biogas postrojenja jedan od značajanijih transfera tehnologije u oblasti poljoprivrede i obnovljivih izvora energije. „Ova investicija koja je ujedno i jedna od najvećih privatnih investicija u celom regijonu, predstavlja prekretnicu u sferi upravljanjem otpadom u Srbiji i ukazuje na to kako investicije u čistiju proizvodnju mogu da dovedu do većeg profita“, dodala je ambasadorka Vorlik.

Boris Tadić je poručio da je proširivanje aktivnosti farmera i proizvođača mleka na domen energetike ulaganje u razvoj čitave zemlje i ukazao je da kada bi poput Vidojevića još nekoliko stotina farmera imala slična postrojenja, moglo bi se da se proizvede nešto manje električne energije nego što čini termoelektrana Obrenovac. „To pokazuje kakav doprinos od poljoprivrede možemo očekivati u domenu proizvodnje električne energije. S druge strane ovde su u pitanju izuzetni potencijali u zaštiti životne sredine, racionalnom privređivanju i maksimalnom korišćenju svih prirodnih i bioloških resursa kojima Srbija raspolaže“, rekao je Tadić.

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović, koji je takođe, prisustvovao otvaranju tog pogona poručio je da ovo postrojenje koje će da pravi jedan megavat električne energije je „malo tehnološko čudo“ i predstavlja dodatnu zaradu u proizvodnji hrane.

Mlekara Lazar je do sada uložila 2,6 miliona američkih dolara u kupovinu i instalaciju ove tehnološke opreme koja koristi bio gas i koja je proizvedena u SAD. Kompanija Lazar će korišćenjem postrojenja vršiti preradu biorazgradivog otpada sa farme i iz mlekare, koristeći otpad za proizvodnju biogasa kao biološkog goriva za proizvodnju struje.

Instalacija biogas postrojenja je ne samo jedna od najvećih domaćih investicija na jugu Srbije već predstavlja i značajan transfer tehnologije u oblasti poljoprivrede i obnovljive energije. Pored toga što će omogućiti mlekari Lazar da pretvori otpad u profit, ova investicija može poslužiti kao primer u kom pravcu treba da se razvija stočarstvo i mlekarstvo u Srbiji.

Ovaj transfer tehnologije iniciran je kroz program američkog ministarstva poljoprivrede (USDA) koji ima za cilj promovisanje izvora obnovljive energije u srpskoj poljoprivredi, a Agrobiznis projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) imao je ključnu ulogu u uvođenju ove tehnologije u sektor stočarstva i mlekarstva u Srbiji.

Mlekara Lazar je počela sa radom 1994.godine i imala je svega dva zaposlena. Danas ova kompanija zapošljava 180 ljudi i dnevno proizvodi 80.000 litara mleka. Preko 2.100 domaćinstava iz regiona snabdeva kompaniju sirovinama.

USAID-ov Agrobiznis projekat od 2008. godine radi u partnerstvu sa srpskim sektorom mlekarstva i pomaže mlekarama pri uvođenju međunarodnih standarda u oblasti bezbednosti hrane, uvođenju novih tehnologija, osnivanju međunarodne asocijacije proizvođača mleka i radi na poboljšanju njihovih marketinških i izvoznih aktivnosti.

Izvor: USAID

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">