Evropska komisija upoznala je u Briselu srpski tim sa zakonodavstvom u oblasti bezbednosti hrane. Za domaće stručnjake PKS je organizovala direktan video prenos skrininga

Bezbednost hrane u Srbiji je na odgovarajućem nivou, ali se zakonodavstvo mora uskladiti sa propisima Evropske unije. To je suština završenog skrininga u Briselu za pregovaračko poglavlje 12, koje se odnosi na bezbednost hrane, fitosanitarne i veterinarske politike. Skrining je održan u Briselu od 3. do 7. februara. Evropska komisija upoznala je srpski tim sa zakonodavstvom EU u toj oblasti. Bilateralni skrining zakazan je u decembru, kada će Srbija predstaviti komisiji korake koje će da preduzme u procesu usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Ministar poljoprivrede u Vladi Srbije dr Dragan Glamočić ističe da se jedna trećina zakonodavstva EU tiče poljoprivrede i da je skrining dugotrajan proces koji ne zavisi samo od nas. Po njegovim rečima, prvi korak na usaglašavanju je da se spusti nivo aflatoksina, pa će već u aprilu dozvoljeni nivo u Srbiji biti vraćen na prethodni nivo u Srbiji, 0,05. Da bi se svi propisi uskladili potrebno je vreme pa je neophodno privrednicima omogućiti tranzicioni period. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović, naglašava da je važno da se državna uprava osposobi za efikasno korišćenje sredstava koja će Srbija dobijati iz fondova pretpristupne pomoći IPA 2. Golubović kaže da se razgovaralo i o genetski modifikovanim organizmima, objasnivši da se moraju poštovati opšta pravila EU kada je reč o GMO, ali je dodao da se podrazumeva i da to mora biti regulisano domaćim zakonima, posebno u delu trgovine. Tokom video prenosa eksplanatornog skrininga koji su organizovali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Srbije i Privredna komora Srbije, oko 150 privrednika iz Srbije direktno je pratilo sastanak u Briselu, o temama koje pokriva poglavlje „Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika“.

Predsednica Centra za zaštitu potrošača Srbije (CEPS) Vera Vida kaže da je hrana u Srbiji dosta bezbedna, ali da je važno u potpunosti usaglašavanje propisa sa standardima EU. ,,Standardi EU koji se tiču bezbednosti hrane su izuzetno rigorozni i strogi, od proizvodnje, preko distribucije, prerade do tansporta. Ono što je bitno i što moramo da usaglasimo sa EU je ,,RAPEX’’, a to je brzo obaveštavanje o proizvodima koji nisu bezbedni i povučeni su sa tržišta’’, kaže Vera Vida.

Krovni propis je Zakon o hrani, a Jasna Stevanović, samostalni savetnik u Udruženju za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu Privredne komore Srbije ističe da evropsko zakonodavstvo u oblasti higijene hrane datira iz 1964. godine i bilo je podeljeno prema vrstama proizvoda. Sada je na snazi novi pristup, sa ciljem da se zbog predostrožnosti može identifikovati, pored uočenog problema i sam uzrok. Dakle, kompletna odgovornost se prenosi na subjekte u poslovanju sa hranom koji su odgovorni za bezbednost javnog zdravlja potrošača.

Novo u propisma EU je sprovođenje kontrole subjekata, obaveštavanje javnosti i Evropske komisije. Dakle, novim pristupom obavlja se procena rizika za sve prehrambene proizvode i hranu, kao i za hranu za životinje. Privrednici iz Srbije, su preko video linka u PKS, saznali da se u narednom periodu očekuju i izmene evropskog zakonodavstva u delu inspekcijskih procedura za kontrolu mesa. Te procedure će se bazirati na analizama mikrobioloških rizika.
EU ima Strategiju o zdravlju životinja i u zavisnosti od rezultata kontrola Evropski komitet za veterinu deluje proaktivno, a ne sa tendencijom ka lečenju životinja. U tom smislu mere koje preduzima EU u oblasti zdravlja životinja jesu skuplje, ali posmatrano dugoročno, ekonomski su isplativije. Vlasnici farmi su i indirektno odgovorni za poštovanje i sprovodjenje procedura o higijeni i dobrobiti svojih životinja, pa nose i teret odgovornosti za sledljivost bezbednosti hrane. Posebno interesovanje privrednika iz Srbije privukao je deo u kome se govori o kontroli na granicama. Zvanična evropska veterinarska inspekcija (FVO) odlučuje da li će i iz kog razloga uključivati carinske organe u promet živih životinja, proizvoda od životinja, hrane i hrane za životinje. Rečeno je da u EU postoje posebno definisani punktovi za kontrolu prometa unutar zajednice.

Olivera Đuragić, iz Instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, ističe, da joj je veoma korisno bilo praćenje skrininga iz Brisela. Po njenim rečima zbog oblasti u kojoj radi, posebnu pažnju su joj privukla izlaganja o veterini u kojoj se govori o hrani za životinje. Ona još dodaje da su nadležnosti akreditovanih laboratorija tačno definisane sistemom akreditacija. Nedjeljko Karabasil, sa Fakulteta za veterinarsku medicinu, navodi, da mu je slušanje skrinigna pomoglo da potvrdi i upotpuni saznanja u oblasti kojom se bavi. “To će mi dosta koristiti i prilikom prenošenja znanja na studente. Dosta je zanimljivo sve što sam čuo, regulativa u pojedinim delovima ima i tešku notu. Ali, sve pohvale, pre svega, za dobro organizovanje koje je obavila PKS. Svaka regulativa o kojoj je bilo reči izuzetno je dobro objašnjenja, pa sad vidimo kako ono što mi radimo i Evropa posmatra. Dakle, ukrštanjem pogleda mi ćemo moći i brže da se prilagodjavamo i uskladjujemo sa Evropom kojoj težimo”, naglašava Karabasil. Nataša Vukmirović, iz Udruženja gradjana LINK PLUS, kaže da je posebnu pažnju privukao deo izlaganja o zalaganju za vladavinu prava u oblasti dobrobiti za životinje. Jer, od toga i kvaliteta hrane za životinje, zavisi i kakvu hranu ćemo nuditi gradjanima. Po njenim rečima, u Srbiji za ovu oblast još ne postoji dovoljno razvijena svest o tom lancu. Odnosno, saznanje da od kvaliteta hrane koju jedu životinje, zavisi i ono što će građani dobiti na trpezi. “Inače, da bismo imali kvalitetnu hranu na stolu, potrebno je da imamo zdrave životinje u oborima i stajama. Mislim da kroz ovakve skupove, imamo i šansu da od nadležnih institucija čujemo šta nas u oblasti hrane čeka u bližoj i daljoj budućnosti. Smatram da je u tom procesu najvažnije pripremiti naše farmere da rade kao i evropski”, rekla je Nataša Vukmirović Slušaoci skrininga, poglavlja 12 o bezbednosti hrane održanog u PKS, ističu da su stekli utisak da se od Srbije očekuje, da pored hramonizacije propisa i uskladjivanja procedura sa legislativom EU, treba stvoriti uslove za njihovo sprovodjenje. To je proces koji je tek počeo, ali će ga Srbija uspešno privesti kraju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede Srbije biće direktno nadležno za tri poglavlja u pregovorima o ulasku u EU – za poglavlje 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, poglavlje 12 o bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i poglavlje 13 o ribarstvu, a učestvuje u još 15 poglavlja. Eksplanatorni skrining za poglavlje 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoju se očekuje polovinom marta 2014. godine.

Autor: B. Gulan
Izvor: PKS

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">