Republika Srbija je donela Zakon o bezbednosti hrane, koji je stupio na snagu i nalaže primenu HACCP koncepta

Primena HACCP sistema bezbednosti hrane i sveobuhvatnog koncepta kontrole proizvodnje hrane je zakonska obaveza u Srbiji, a nalažu je i zakoni svih razvijenih zemalja. Primena HACCP sistema u prehrambenoj industriji bila je je i tema seminara koji je organizovala Privredna komora Srbije (PKS), odnosno njen Centar za edukaciju i stručno obrazovanje u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševac.

Predavač na seminaru Dejan Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu PKS je naglasio da zakonska regulativa skoro svih razvijenih zemalja obavezuje, a razvojni programi proizvođača i distributera hrane nalažu primenu HACCP sistema bezbednosti hrane, kao sveobuhvatnog koncepta kontrole proizvodnje hrane u svim njenim fazama (obrada, priprema, transport, čuvanje) od hemijskih, bioloških i fizičkih opasnosti.

,,Republika Srbija je donela Zakon o bezbednosti hrane, koji je stupio na snagu i nalaže primenu HACCP koncepta. Ovaj zakon uređuje opšte uslove za zdravstvenu bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama nastalim u toku procesa proizvodnje, distribucije i čuvanja hrane. Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave, nadograde i primene sistem koji će obezbediti proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane u svim fazama prerade i prometa hrane u svom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske pakse, analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP sistema“, rekao je Budimović.

Na seminaru održanom u Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu, obrađeno je šest tema. Bilo je reči i o proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane koja zaheva implementaciju HACCP sistema, tumačene su direktive EU, razgovarano je o hemijskim, fizičkim, biološkim opasnostima i njihovom značaju u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, o dobroj proizvođačkoj praksi kao osnovi sistema HACCP i preduslovnim programima za njegovo sprovođenje u praksi.

Seminar je bio je namenjen prehrambenim tehnolozima, vođama HACCP tima, vlasnicima prehrambenih objekata, zaposlenima u mlekarama, klanicama i preradi mesa, proizvodnji sokova i mineralnih voda, restoranima i hotelima, pekarima, proizvođačima konditorskih proizvoda, centralnoj kuhinji, zaposlenima u trgovinama i dragstorima, u objektima za proizvodnju brze hrane, poslastičarnicama, keteringu, proizvodnji hrane za posebne kategorije stanovništva i svima koji učestvuju u procesu proizvodnje hrane.

Autor: B. Gulan

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">