U Srbiji se hrana proizvodi u oko 4.500 objekata. Zbog neprimenjivanja propisa Zakona o bezbednosti hrane ove godine je zatvoreno oko 300 objekata

U Privrednoj komori Srbije (PKS) održan je seminar na temu ,,Osnove dobre proizvodjačke prakse i dobre higijenske prakse“, zasnovane na prinicpima higijene hrane Codex Alimentarius. Učesnici seminara, njih 30, dobili su i certifikat da su osposobljeni za obavljanje poslova kojim se bave. Predavač, samostalni savetnik u Udruženjui za poljoprivredu i prehrambenu industriju PKS Nenad Budimović je naglasio da svi koji se bave hranom u Srbiji moraju da imaju impelementiran HACCP. To znači, rekao je on, da mora postojati lanac sledljivosti u hrani od proizvodnje na njivi, daljoj preradi i distrubuciji, pa sve do njene konzumacije kod potrošača. To činimo isključivo zbog nas ovde gde živimo i radimo, a cilj je da se konzumira zdravstveno bezbedna hrana, naglasio je Budimović. Po njegovim rečima Privredna komora Srbije je prepoznala značaj zdravstvene bezbednosti hrane, pa se zbog toga ovom zadatku pridaje i poseban značaj. Cilj je da se svaki rizik svede na najmanju moguću meru. Dakle, princip HACCP i dobre proizvodjačke prakse moramo stalno negovati. Po rečima Budimovića, u Srbiji se u 4.500 objekata proizvodi hrana, a u ovoj godini je zbog neprimenjavanja Zakona o bezbednosti hrane zatvoreno oko 300 objekata.

Kako je istaknuto tokom predavanja HACCP sistem se mora primeniti kroz ceo lanac od primarne proizvodnje do konačne potrošnje hrane. Primena HACCP ima za cilj da se rizici u proizvodnji hrane sve dok ona ne stigne do krajnjeg potrošača svedu na najmanju moguću meru. Dobra proizvodjačka praksa, kako je rečeno predstavlja niz preporuka koje je poželjno sprovesti u proizvodnji, preradi, skladištenju i snabdevanju hranom kako bi se sprečila njena mikrobiološka, hemijska ili fizička kontaminacija. Zato je potrebno omogućiti svim organizacijama kroz ceo lanac hrane, da primenjuju i sprovode efektivan i efikasan sistem upravljanja u oblasti bezbednosti hrane, odnosno da isporučuju proizvode koji zadovoljavaju korisnika i ispunjavaju zahteve odgovarajućih propisa. Opasnost po bezbednost hrane može da se pojavi u bilo kojoj fazi lanca proizvodnje hrane pa je zato adekvatna kontrola duž celog lanca od suštinskog značaja.

Izvor: http://www.pks.rs

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">