Sektor intenzivnog uzgoja živine i svinja sa preko 70 farmi koje su u obavezi da dobiju integrisanu dozvolu sa najvećim je brojem postrojenja u Srbiji. Zahtevi koji se tiču zaštite životne sredine ne bi trebalo da budu shvaćeni kao teret, već kao jedna komponenta konkurentnosti

Privredna komora Srbije (PKS) je u konstantnoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine po pitanju poglavlja 27. koje se odnosi na ekologiju i jedno je od najzahtevnijih u pregovaračkom procesu sa EU. Zahtevi koji se tiču zaštite životne sredine ne bi trebalo da budu više shvaćeni kao teret,već da budu jedna komponenta konkurentnosti, naglasio je Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine PKS.

Komora je, u saradnji sa Centrom za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i kancelarijom EU projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema“, organizovala skup – IPPC i farme – integrisane dozvole i budući koraci ka pristupanju EU.

Aleksandra Vučinić iz Odeljenja za integrisane dozvole, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, definisala je Zakon o intergrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i objasnila pravi okvir i implementaciju najboljih dostupnih tehnika za farme za uzgoj živine i svinja.

Direktiva o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine je transponovana u zakonodavstvo Srbije kroz Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativne efekte na zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra. Sektor intenzivnog uzgoja živine i svinja sa preko 70 farmi koje su u obavezi da dobiju integrisanu dozvolu je sektor sa najvećim brojem postrojenja u Srbiji. Osnovni cilj projekta je podrška nadležnim organima Republike Srbije i operaterima u usvajanju održivog pristupa za implementaciju IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja. Projekat će trajati dve godine, od aprila 2015. do aprila 2017. godine, objasnili su Bojana Vukadinović, CČPS, Tehnološko-metalurški fakultet i Rikardo Kvađato, IED ekspert.

U okviru projekta planirane su zajedničke radionice za nadležne organe i operatere, posete izabranim postrojenjima, obuka za predstavnike lokalnih samouprava i inspekcije kroz seminare i rad na terenu, kao i aktivno učešće u prirpemi integrisanih dozvola. Deset izabranih operatera imaće pomoć u izradi zahteva za integrisane dozvole sa pratećom dokumentacijom, dok će se za deset operatera koji su stekli uslove izraditi nacrt dozvole.

Ostali predstavnici farmi će takođe imati priliku da rade sa timom stranih i domaćih eksperata kroz učešće na radionicama ili direktno preko projektne kancelarije, objašnjeno je tokom konferencije.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">