Reklama

Izvor: Privredna Komora Beograd

IZVOD IZ IZVEŠTAJA O TREĆEM UPOREDNOM ISPITIVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA KONZUMNOG ŠEĆERA

Pokret za zaštitu potrošača Beograd, izvršio je treće uporedno ispitivanje i ocenjivanje kvaliteta konzumnog šećera u saradnji sa Privrednom komorom Beograda.

UZORKOVANjE

Uzorkovanje je izvršila Komisija Pokreta za zaštitu potrošača-Beograd u sastavu: dr Dragan Milićević, dipl. vet. Stevan Stekić, mr Mirjana Milanović-Stojanović, dipl. ing. Marija Lončar, Ljiljana Krstić i Zorana Urošević.

Uzorci šećera za analize, superanalize i ocenu senzornih svojstava kupljeni su 17.06.2010.g. u Beogradu. Kupljeno je 12 uzoraka šećera, od 6 proizvođača. Svi uzorci su iz domaće proizvodnje.

Kupljeni uzorci su čuvani u prodajnim objektima u skladu sa propisima.

Kupljeno je 11 uzoraka sitnog kristal šećera i 1 uzorak šećera u kocki.

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANjA

Mikrobiloška ispitivanja šećera izvršena su na Institutu za higijenu i tehnologiju mesa. Mikrobiloškim analizama ispitano je prisustvo: Salmonella vrste u 25 ml, Koagulaza pozitivne stafilokoke u 0,01 ml, Sulfitoredukujuće klostridije u 0,01 ml, Proteus vrste u 0,01 ml, Escherichia coli u 0,01 ml, Kvasci i Plesni u g/ml i Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u g/ml. Utvršeno je da su svi ispitani uzorci u skladu sa propisanim normama u Pravilniku o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu (Sl. list SRJ 26/93, Sl. List SRJ br. 53/95 i Sl. List SRJ br. 46/02).

Na Institutu za higijenu i tehnologiju mesa ispitana je polarizacija kao parametat kvaliteta, a u laboratorijama Jugoinspekta ostali parametri kvaliteta: Gubitak u toku sušenja u %, Sadržaj invertnog šećera u %, Sadržaj SO2 (mg/kg), Sadržaj pepela u % i Boja u rstvoru. Utvrđeno je da su svi provereni parametri kvaliteta u skladu sa uslovima iz Pravilnika o kvalitetu šećera (Sl. list SFRJ br. 7/92), Pravilnika o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine (Sl. list SCG br. 56/03, 5/04 i 16/05) i Pravilnika o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica (Sl. list SCG br. 4,12,48/04).

REZULTATI SENZORNIH ANALIZA

Senzorne analize konzumnog šećera izvršene su u „Jugoinspektu“, primenom metodologije definisane u knjizi „Senzorna analiza prehrambenih proizvoda“, od autora profesora Radomira Radovanovića i profesora Jovanke Popov- Reljić. U postupku senzornih analiza spitan je : Ukus, Miris, Boja, Aroma, Konzistencija ili Tekstura. Analiziran je i vodeni rastvor šećera ( jedan deo šećera i dva dela vode). Rastvor je bio bistar, slatkog ukusa, bez taloga, a reakcija na lakmus neutralna.

ANALIZA DEKLARACIJA

Uporednom analizom sadržaja deklaracija konzumnog šećera izvrenom u Pokretu za zaštitu potrošača utvrđeno je da se one značajno razlikuju.

Svi uzorci sadrže : Naziv proizvoda, Podatke o proizvođaču, Ratum proizvodnje, Rok upotrebe i Uslove čuvanja.

Devet uzoraka, ili 75% je deklarisano kao šećer II kategorije kvaliteta. Tri uzorka, ili 25% nema oznaku kategorije kvaliteta.

Šest uzoraka, ili 50% sadrži informaciju da je šećer proizveden od šećerne repe koja nije genetski modifikovana. Dva uzorka su deklarisana kao šećer od šećerne repe. Četiri uzorka ili 33,33% nema podatke o poreklu šećera (sirovini od koje je proizveden).

Podatke o nutritivnim vrednostima sadrži osam uzoraka, ili 66,66%.

Na jednom uzorku Srbija je navedena kao zemlja porekla.

Iz potrošačke analize deklaracija šećera proizlazi potreba da se potpuno primeni Pravilnik o deklarisanju upakovanih namirnica i drugi propisi koji se odnose na deklarisanje upakovanih namirnica. S tim u vezi, potrebno je da Poljoprivredna inspekcija proveri potpunost deklaracija šećera i da proizvođačima naloži usklđivanje deklaracija šećera sa Pravilnikom u primerenom roku.

CENE

Prosečna cena sitnog konzumnog kristal šećera bila je 64,76 din/kg. Najvišu cenu od 72,00 din/kg imao je uzorak pod šifrom 1207 Sweet Family Sunoko, šećer kristal konzumni, proizvođača A.D. „Šećerana-Jedinstvo“, Novi vinogradi bb, Kovačica, Sunoko D.O.O., Novi Sad, kupljen u STR „Grof“, Vojvođanska 357 u Surčinu, a najnižu cenu od 59,90 din/kg uzorak pod šifrom 1209 Kristal šećer u rinfuzi, proizvođača A.D. „Jedinstvo“ Kovačica, kupljen u prodavnici Aman d.o.o. Vojvođanska 402, Surčin. Razlika između najviše i najniže cene kupljenih uzoraka šećera u kilogramskim pakovanjima bila je 12,1 din, ili 16,8%. Najnižu, istu cenu šećera različitih proizvođača u kilogramskom pakovanju ima „Roda“ Autoput 18 u Zemunu.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">