Reklama

Izvor: Privredna Komora Beograd

IZVODI IZ IZVEŠTAJA O ŠESTOM UPOREDNOM ISPITIVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA SOLI ZA LJUDSKU ISHRANU U PRODAJI, UZORKOVANE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Pokret za zaštitu potrošača – Beograd, u saradnji sa Privrednom komorom Beograda izvršio je šesto uporedno ispitivanje i ocenjivanje kvaliteta soli za ljudsku ishranu, uzorkovane u Beogradu, 17.06.2010.g.

UZORKOVANjE

Kupljeno je 20 uzoraka iz pet zemalja porekla. Jedan uzorak potiče iz Hrvatske, pet uzoraka iz Izraela, osam uzoraka iz BiH i četiri uzorka iz Belorusije. Dva uzorka soli su bez navedene zemlje porekla. Kupljeno je 14 uzoraka kuhinjske, evaporisane i šest uzoraka morske soli. Četrnaest uzoraka bilo je u kilogramskin pakovanjima i po tri uzorka u pakovanjima od 0,5 i 0,25 kg.

Svi kupljeni uzorci su bili u roku upotrebe i čuvani su u prodajnim objektima u skladu sa propisima.

Na dva uzorka kupljene soli nije navedena zemlja porekla NaCl. Ove uzorke je pakovao So Produkt. U prethodnom ispitivanju i ocenjivanju kvaliteta soli za ljudsku ishranu bilo je preko 50% uzoraka bez podataka o zemlji porekla NaCl.

Kupljeni uzorci su bili u originalnim pakovanjima proizvođača i dorađivača. Uzorci su kupljeni za: analize, superanalize, eventualna sudska veštačenja, senzorne analize i za praćenje postojanosti joda, u deklarisanim rokovima upotrebe.

LABORATORIJSKA ISPITIVANjA

Ispitivanja kvaliteta soli su izvršena u laboratorijama Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu. Laboratorijskim ispitivanjima proverena je jodiranost soli, ispitano prisustvo teških metala i osnovni parametri kvaliteta (NaCl, Primese, Voda i Proba na lakmus.

Osnovni sastojak soli za ljudsku ishranu-NaCl kretao se u ispitanim uzorcima od 97,60% do visokih 99,98%. Prosečna vrednost NaCl bila je 99,33%.

U laboratorijskim ispitivanjima je utvrđeno da su se primese kretale od 0,01 % do 0,02 %.

Procenat vode kretao se od 0,01% do 0,63%. Uzorak sa 0,63 % je eliminisan iz postupka senzornih analiza zbog manjeg sadržaja joda i manjeg sadržaja NaCl od deklarisanog ( deklarisano 99.1 % a utvrđeno 97,60%) .

Proba na lakmus bila je ispravna na svim ispitanim uzorcima.

Smanjena količina Joda je utvrđena na jednom uzorku, ili 5,00% od kupljenih uzoraka. U pitanju je uzorak Kuhinjske paške soli, ispitan pod šifrom 1401, proizveden u Solani Pag, Hrvatska, Uvoznik Interkomerc Beograd, kupljen u prodajnom objektu „Roda“, Autoput 18 u Zemunu. Ovaj uzorak ne odgovara deklaraciji proizvođača. U njoj navodi da je sadržaj NaCl 99,1%, a utvrđeno je 97,60%.

Zbog manje količine joda od propisane i manjeg sadržaja NaCl od deklarisanog, ovaj uzorak je elimisan iz postupka senzornih analiza, u skladu sa Metodologijom i Aneksom metodologija za uporedno ispitivanje i ocenjivanje kvaliteta soli u prometu.

U prethodnom ispitivanju i ocenjvanju kvaliteta soli 31,47% uzoraka nije odgovaralo zahtevima Pravilnika o kvalitetu soli za ljudsku ishranu, a u četvrtom ispitivanju, bilo je eliminisano 35.00% uzoraka. Zapaža se vidno poboljšanje kvaliteta jodiranja soli, što je veoma značajno za pravilnu ishranu stanovništva.

U ovom ispitivanju soli proveravano je prisustvo Kadmijuma, Žive, Arsena, Bakra i Olova, u skladu sa Pravilnikom o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija… Sl. L. SRJ br 5/92. Svi ispitani uzorci ispunjavali su propisane norme navedenog Pravilnika.

OCENA ORGANOLEPTIČKIH SVOJSTAVA

Stručna komisija u sastavu: mr Mirjana Milanović-Stevanović, dipl. inž. Milica Bašević, dipl. inž. Nada Andrić i Ljiljana Krstić, sanitarni inspektor u penziji, izvršila je proveru i ocenila senzorna svojstva soli : Miris, Boju, Granulaciju, Opšti izgled, Bistrinu rastvora i Sadržaj stranih primesa vidljivih golim okom.

U ispitanim i ocenjenim uzorcima soli nisu nađene čestice koje reaguju na magnet. U pet uzoraka, ili 25% nađene su zanemarujuće sitne čestice u tragovima, za koje se pretpostavlja da potiču od ambalaže.

Propisane norme o higijenskoj ispravnosti i kvalitetu soli ispunilo je 19 uzoraka soli, ili 95,00% od kupljenih proizvoda. Po senzornim svojstvima svi ocenjeni uzorci se nalaze u zoni ekstra kvaliteta. Rezultati ocenjenih uzoraka nalaze se u Tabelarnom prikazu rezultata, koji je sastavni deo Izveštaja.

CENE

Cene soli su bitno različite.

Najnižu cenu sitne evaporisane soli u kilogramskom pakovanju imala je Sitna evaporisana jodirana kuhinjska so Solane Tuzla, uvoznik Interkomerc Beograd, kupljena u „Rodi“ Autoput 18 u Zemunu po ceni od 21,90 din/kg, a najvišu Kuhinjska so, sitna, jodirana, Pakuje Centroproizvod, uvoznik Interkomerc Beograd, proizvođač SolanaTuzla, kupljen u Familija marketu, Beograđanka, Masarikova 5, po ceni od 32,22 din/kg. Razlika između najviše i najniže cene ove vrste soli iznosila je 47,12%.

Najnižu cenu imala je rafinisana morska so, koju dorađuje i pakuje SoProdukt, Dečanska13/6, a kupljena je u „Rodi“ Autoput 18 u Zemunu po ceni od 28,58 din/kg. Najvišu cenu imala je Rafinisana morska so, sitna jodirana 100% prirodno, uvozi i dorađuje Kristal so Beograd, Batajnički drum, kupljena u Pekabeti na pijaci Kalinić, po ceni od 37,90 din/kg. Razlika između najviše i najniže cene morske soli u kilogramskom pakovanju iznosila je 32,61%.

Evaporisana kuhinjska so sitno jodirana u pakovanju od 0,5 kg, dorađuje i pakuje Kristal so iz Beograda, kupljena je u „Rodi“ Autoput 18 u Zemunu po ceni od 42,56 din/pak, a u Familija marketu, Beograđanka, Masarikova 5, po ceni od 54,20 din/pak. Razlika između najviše i najniže cene ove iste vrste soli, istog uvoznika i dorađivača u pakovanju od 0,5 kg iznosila je 27,35%.

U pakovanjima od 0,25 kg nalaze se različite vrste soli i zbog toga nije moguća direktna uporedna analiza maloprodajnih cena.

PREDLOZI

Polazeći od ukupnih rezultata šestog uporednog ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta soli, potrebno je da:

* nadležne inspekcije nastave sa redovnim inspekcijskim nadzorom soli za ljudsku ishranu, da provere naše nalaze i da preduzmu mere u skladu sa svojim ovlašćenjima, posebno obraćajući pažnju na primenu Pravilnika o deklarisanju upakovanih namirnica i o aditivima;
* zainteresovani, u roku od 15 dana, podnesu zahteve za superanalize uzoraka;
* se nastavi praćenje postojanosti joda u deklarisanim rokovima upotrebe i da se, povodom rezultata postojanosti jora u uzorcima. organizuje Okrugli sto u cilju pokretanja odgovarajućih inicijativa prema potrošačima, uvoznicima i dorađivačima soli i nadležnim državnim organima;
* da uvoznici i dorađivači posvete veću pažnju kvalitetu jodiranja soli, kvalitetu ambalaže i vrstama pakovanja kao i deklarisanju soli.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">