Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19. Izdvojeno je ukupno 24. milijarde dinara, a ova sredstva biće dodeljena putem povoljnih kredita

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Uslovi realizacije kredita predviđaju rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs period do dvanaest meseci. Ukupno trajanje kredita predviđa do 12 meseci grejs perioda i do 24 meseca otplate. Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou, a krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima.

Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000 dinara.

Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti: za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000 RSD, za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i za srednja pravna lica do 120.000.000 RSD.

Kredit će se otplaćivati u mesečnim anuitetima. U grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu.

Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je da privredni subjekat u periodu od 15.03.2020.godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene sa kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

U zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja: menice, garancije banke ili jemstvo bonitetnog privrednog subjekta.

Sva pitanja u vezi sa Programom mogu se postaviti putem elektronske adrese office@fondzarazvoj.rs

Zahtevi se elektronski podnose na elektronsku adresu prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Sva potrebna dokumenta vezana za ovaj program mogu se naći na ovde.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">