U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije navodi se da je u oblastima poljoprivrede i bezbednosti hrane i veterine ostvaren napredak u pojedinim segmentima ali ne i dovoljan. Između ostalog zamerila nam je to što je dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku i dalje pet puta veći od propisanog u EU i što nismo odmakli u izmeni regulative koja se odnosi na GMO.

Srbija ima određen nivo spremnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ocenio je Brisel navodeći da smo, kada je o realizaciji evropskog programa pomoći IPARD postupili u skladu sa preporukama iz prošlogodišnjeg izveštaja o napretku, te da smo preduzeli prve korake za uspostavljanje integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema (IACS).

Međutim, Evropska komisija nam spočitava sporost administracije, to jest probijanje rokova i dugotrajne postupke obrade zahteva za odobrenje IPARD projekata.

– U narednoj godini Srbija bi posebno trebalo da ubrza obradu prijava pristiglih na javnim pozivima u okviru akreditovanih mera IPARD II programa kako bi se izbegao gubitak sredstava iz ovog EU fonda. Treba nastaviti sa izvršenjem budžeta za preostale mere IPARD programa. Takođe, nastaviti blagovremeno sa sprovođenjem akcionog plana kako bi se osiguralo usklađivanje sa pravnom tekovinom EU o poljoprivredi i ruralnom razvoju – navodi se u izveštaju.

Napominje se da Srbija sprovodi dve investicione mere u okviru pretpristupnog programa EU za ruralni razvoj (IPARD II). Nedavno je zaposleno 16 novih izvršilaca u Upravi za agrarna plaćanja i sad bi trebalo da se ubrza sa obradom zahteva, poručio je Brisel dodajući da je novi akt o sistematizaciji usvojen u januaru 2020. godine i da bi trebalo da na poslovima IPARD-a bude ukupno 101 novo radno mesto.

U izveštaju se podseća na to da su u ovoj godini akreditovane još dve mere IPARD-a „Diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje i razvoj preduzeća“ i „Tehnička pomoć”, a kasni se sa “Lider programom” i merom koja se odnosi na organsku proizvodnju i životnu sredinu.

Osvrćući se na pilot projekat u vezi sa sistemom identifikacije parcela Brisel je ukazao da je on implementiran kao prvi korak u uspostavljanju integrisanog sistema administracije i kontrole (IACS). To bi, međutim, sada trebalo proširiti na šire područje bez odlaganja, naglašeno je u izveštaju.

Rečeno je da nije zabeležen napredak u razdvajanju plaćanja od proizvodnje i povezivanju plaćanja podsticaja po hektaru sa standardima unakrsne usklađenosti. Brisel je pohvalio uspostavljanje sistema vođenja knjigovodstva na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN) ali je zamerio što je to primenjeno kod nedovoljnog broja gazdinstava,

Evropska komisija zabeležila je povećanje površina pod organskom proizvodnjom u Srbiji i ukazala da zakonodavstvo tek treba da bude u potpunosti usklađeno sa pravnom tekovinom EU kada je o ovoj vrsti poljoprivrede reč.

Zamerke i za bezbednost hrane, veterinu, fitosanitarnu zaštitu

Srbija je umereno pripremljena u oblasti bezbednosti hrane, veterine i fitosanitarne zaštite, ocenio je Brisel. Postignut je određeni napredak u sprovođenju preporuka iz prethodnog izveštaja, posebno pripremnim radom za strategiju za usklađivanje sa pravnom tekovinom EU i produženje akreditacije Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

U narednoj godini Srbija bi posebno trebalo da nastavi sa usklađivanjem sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti, te da nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta veterinarske i fitosanitarne inspekcije i direkcije nacionalnih referentnih laboratorija.

Brisel podseća na to da i dalje imamo slučajeve afričke svinjske kuge koji zahtevaju hitno delovanje nadležnih. Napominje da je u 2020. godini zaposleno 39 novih veterinarskih inspektora i da bi još 40 trebalo da bude zaposleno.

Ostalo je i da poboljšamo primenu zakona o dobrobiti životinja, uredimo tržište hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog porekla, primenimo program za unapređenje upravljanja nusproizvodima životinjskog porekla…

Evropska komisija nam je poručila i da primenjujemo zakone koji se odnose na primenu pesticida.

– Spisak odobrenih aktivnih supstanci od pesticidi su usklađeni sa pravnom tekovinom EU. Da bi se ublažio uticaj na javno zdravlje i životne sredine, Srbija treba da pojača napore na održivom upravljanju pesticidima daljim usklađivanjem sa pravnom tekovinom EU i poboljšanom primenom zakona na snazi (npr. sakupljanje i bezbedno odlaganje pakovanja pesticida, obuka, kontrola primene uređaji itd.). Nije bilo napretka u usvajanju okvirnog zakonodavstva o genetski modifikovanim organizmima koji bi trebalo da budu usklađeni sa pravnom tekovinom EU – navodi se u izveštaju.

Autor: S. Gluščević

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">