Agencija za živornu sredinu Republike Srbije, 8. decembra 2011. godine prezentovala je Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2010. godinu.

Izveštaj o stanju životne sredine je jedan od osnovnih dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji i daje osnovni prikaz stanja životne sredine u državi na bazi dostupnih podataka, kao i uvid u ostvarenje ciljeva i mera politike zaštite životne sredine. Podaci i informacije prikazane u Izveštaju RS poslužile i u izradi Evropskog izveštaja o životnoj sredini − Stanje i izgledi 2010 (The European environment – state and outlook 2010, EEA, Copenhagen, 2010).

Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji u 2010. godini koncipiran je na tematskom (vazduh, voda, zemljište, biodiverzitet, otpad) i indikatorskom (Nacionalna lista indikatora) pristupu koji omogućava jednostavnije praćenje stanja, opterećenja i poboljšanja svakog dela životne sredine.

Uspostavljanjem državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha, po prvi put se dobila objektivna slika koncentacija pojedinih zagađujućih materija. Takođe formirana je i nacionalna laboratorija za vazduh.

U pogledu biodiverziteta tokom 2010. godine je višestruko povećan broj zaštićenih vrsta.

Što se tiče otpada prošireni i modernizovani su postojeći kapaciteti za upravljanje otpadom, otvorena su nova postrojenja i registrovani ovlašćeni sakupljači i transporteri otpada što je za posledicu imalo uštedu energije i dobijanje jeftinije sirovine za proizvodnju.

Podaci o upravljanju komunalnim otpadom pokazuju da se povećava broj lokalnih samouprava koje su započele sa evidencijom o sastavu komunalnog otpada. Na osnovu podataka o ambalaži stavljenoj na tržište Republike Srbije, kao i o prikupljenom i ponovo iskorišćenom ambalažnom otpadu može se zaključiti da su Nacionalni ciljevi utvrđeni Planom smanjenja ambalažnog otpada (5% za ponovno iskorišćenje, a 4 % reciklažu) ispunjeni za 2010. godinu sa 19,6%.

Što se tiče proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada(baterije, akumulatori, ulja, električni i elektronski proizvodi, gume i dr.), obrađeni podaci ukazuju da veliki broj pravnih lica u 2010. godini, u ovom segmentu, nije ispunio svoje zakonske obaveze. Naime, veliki broj proizvoda (iz sistema posebnih tokova otpada) nije obuhvaćen sistemom praćenja, plaćanja naknade i izveštavanja pa se u ovoj oblasti mora posvetiti veća pažnja, kroz edukaciju, informisanje i kontrolisanje. Novina za narednu 2012. godinu je da je lista posebnih tokova otpada proširena i za kategoriju otpadnih vozila.

U cilju prevazilaženja zagađenja životne sredine od industrijske proizvodnje, kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine prati se sertifikacija za ISO 14001: 2004, EMAS i Eko-znak, kao i uvođenje čistije proizvodnje u preduzeća. U Rebublici Srbiji u 2010. godini evidentirano je 188 preduzeća koja imaju sertifikate za ISO 14001: 2004, čistija proizvodnja uvedena je u 35 preduzeća i eko znak je dodeljen za tri proizvoda.

Izvor: http://www.kombeg.org.rs

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">