Izveštaj sa II sastanka Radne grupe za praćenje aflatoksina u hrani i hrani za životinje Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede o prisustvu aflatoksina u mleku

Nakon održanog drugog sastanka Radne grupe za praćenje aflatoksina u hrani i hrani za životinje, zaključeno je da je neophodno koristiti najbolji kukuruz u ishrani muznih grla. Nove aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usmerene su na ispitivanje koncentracije aflatoksina B1 kako u fabrikama hrane za domaće životinje, tako i u silosima i magacinima.

Zaključci sastanka su:

– Predlaže se uvođenje pomoći svim farmerima (sa prioritetom na one farmere koji nemaju adekvatnu hranu za životinje) dodelom kukuruza iz robnih rezervi. Upotreba ovog kukuruza mogla bi da bude povezana i sa primenom adsorbenasa.

– Naglašava se da je neophodno obezbediti stručno mešanje absorbensa sa hranom za životinje kroz sistemsko uključivanje fabrika hrane za životinje.

– Preporuka je da se uvede upotreba brzih testova za detekciju aflatoksina M1 u mleku u mlekarama i/ili na otkupnim mestima.

– Preporuka je takođe da se permanentno vrši kontrola količina aflatoksina B1 u hrani i hrani za životinje, sirovom mleku i prerađenom mleku i da se ova testiranja vrše o trošku države.

– Predlaže se da u slučajevima gde postoji mogućnost suspstitucije kukuruza u ishrani krava sa drugim hranivima, ona bude odmah izvršena.

– Radna grupa je analizirala neusklađenost maksimalnih dozvoljenih količina aflatoksina B1 u hrani i hrani za životinje u trenutno važećim pozitivnim propisima.

– Predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je da se kontaktiraju proizvođači adsorbenata i da se utvrdi njihova količina koja stoji na raspolaganju na našem tržištu i ukoliko bude neophodno radi permanentne upotrebe, olakša i maksimalno ubrza procedura uvoza.

Radna grupa za praćenje aflatoksina u hrani i hrani za životinje formirana je sa zadatkom da prati aktuelnu situaciju o prisustvu aflatoksina u hrani i hrani za životinje, da predlaže rešenja i izveštava ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o stanju u toj oblasti.

Izvor: http://www.mpt.gov.rs/

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">