U saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Agenicijom za zaštitu životne sredine, u Privrednoj komori Beograda 03. februara 2012. godine održan je seminar na temu „Izveštavanje za životnu sredinu, obaveze privrede”.

Tokom seminara, kome je prisustvovao veliki broj privrednika (obveznika izveštavanja za životnu sredinu ) o stanju životne sredine u Republici Srbiji, značaju zaštite životne sredine, regulativi, instrumentima i obavezama privrede govorili su Bojan Đurić, državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja RS, Momčilo Živković, direktor Agenicije za zaštitu životne sredine, i njihovi saradnici iz Odeljenja nacionalnog registra izvora zagađiivanja i Inspekcijskog nadzora. Oni su naglasili da su, u skadu sa zakonskim i podzakonskim aktima, pravna lica i preduzetnici čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu i tlo, kao i subjekti koji generišu i upravljaju otpadom, u obavezi da o tome vode dnevne evidencije i godišnje izveštaje i dostavljaju ih nadležnim republičkim i lokalnim organima.

Dostavljanje podataka za registar vrši se putem propisanih obrazaca Agenciji za zaštitu životne sredine ili jedinici lokalne samouprave, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (obuhvatajući period od 1. januara do 31. decembra).

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 36/09), zagađivanje životne sredine predstavlja unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom delatnošću ili prirodnim procesima, koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine ili zdravlje ljudi. Pod zagađujućom energijom se podrazumeva buka, vibracije, toplota, jonizujuće i nejonizujuće zračenje.

Nacionalni registar izvora zagađivanja vodi Agencija za zaštitu životne sredine, a Lokalni registar izvora zagađivanja vodi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom. Nacionalni i Lokalni registri izvora zagađivanja sadrže sistematizovane podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vodu i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada.

Načelnik odeljenja za Nacionalni registar izvora zagađivanja, Agencije za zaštitu životne sredine, mr Nebojša Redžić je prisutne učensike seminara upoznao sa novinama u postupku izveštavanja u 2012. godini. Naime, on je predstavio Informacioni sistem NRIZ – novi način, elektronskog izveštavanja o stanju životne sredine. Ovaj instrument će privrednicima u mnogome olakšati postupak godišnjeg izveštavanja, učiniti ga transparentinijim i pouzdanijim. Informacionom sistemu se pristupa preko portala NRIZ, gde preduzeće na jednostavan način vrši registraciju putem popune Upitnika i davanja matičnih podataka kompanije, nakon čega šalje Godišnji izveštaj Agenciji. Podaci se unose samo jednom (prvi put), i u koliko nije bilo promena u proizvodnim postrojenjima, iduće godine ovi se podaci automatski preuzimaju i popunjavaju, što preduzećima daje veliki nivo pouzdanosti informacija i uštede u vremenu, u procesu izveštavanja za ŽS.

Tokom prethodnih godina utvrđena je lista preduzeća koja imaju zakonsku obavezu izveštavanja za Nacionalni registar izvora zagađivanja. Ova lista se svake godine menja, a objavljena je na sajtu Agencije zazaštitu životne sredine.

Kontrolu izvršavanja ove zakonske obaveze obavlja Sektor za kontrolu i nadzor (Inspekcija) Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije. Kako je istakla Slavica Lekić, načelnica Odeljenja za zaštitu ŽS, nadležnost inspekcije u procesu izveštavanja za životnu sredinu su: sankcionisanje uočenih neusaglašenosti sa zakonskom regulativom, podnošenje prijave za prekršaje kod uočenih nepravilnosti, praćenje i informisanje o odvijanju postupka po podnetoj prijavi.

Takođe najavljeno je da će inspekcija već 01. aprila 2012. , odmah po zatvaranju roka za izveštavanje (31. mart) krenuti u kontrolu vezano za izveštavanje za životnu sredinu.

Tokom seminara predstavnice Agencije za zaštitu životne sredine, Ljiljana Đorđević i Nada Misailovski predstavile su prisutnim privredincima obuhvat i način vođenja ovih evidencija, postupke popunjavanja obrazaca i tehniku izveštavanja.

Nakon uvodnih izlaganja predstavika državnih organa, razvila se obimna diskusija, tokom koje su privrednici u direktnom kontakut sa predstavnicima Agencije za zaštitu ŽS, razmenjivali svoje nedoumice, upite i predloge vezano za ovu zakonsku obavezu.

Takođe, kroz veliki broj diskusija vezano za segment zaštite životne sredine u Srbiji, iskazana je potreba privrede za umrežavanjem između: preduzeća- zagađivača i generatora otpada, s jedne strane, i operatera s druge strane. Upravo tu potrebu umrežavanja poslovnih subjekata ispunjava usluga Privredne komore Beograda, baza BERZA OTPADA, koja na brz i jednostavan način povezuje kompanije, a koja je tokom seminara predstavjena privrednicima.

Izvor: http://www.kombeg.org.rs

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">