Reklama

U narednih nekoliko godina mora se raditi na poboljšanju kvaliteta mleka, pre svega, u područjima gde postoji kvantitet proizvodnje. Izradiće se i mlečna karta Srbije, kao i regionalizacija proizvodnje mleka

U narednim godinama svi propisi moraju da se usaglase sa onima u EU, što će doprineti i usaglašavanju i unapređenju proizvodnje i kvaliteta u industriji mleka Srbije, pre svega u područjima gde postoji kvantitet proizvodnje. Ovo je istaknuto na sednici Grupacije mlekarske industrije, proizvođača i prerađivača mleka Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju Privredne komore Srbije (PKS). Kako je zaključeno, izradiće se i mlečna karta Srbije, kao i regionalizacija proizvodnje mleka.

Do 1. oktobra 2013. godine u Srbiji je ukupno odobreno 260 objekata za preradu mleka. Iskorišćenost postojećih kapaciteta mlekara je oko 60 odsto. Očekuje se da će u narednom periodu doći do daljeg pada broja mlekara, budući da mnoge neće biti u stanju da investiraju u prilagođavanje standardima EU i tako opstanu na tržištu. Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju PKS, istakao je da se na poboljšanju kvaliteta mleka može raditi tamo gde postoji kvantitet, ali se on mora održati i u regionima gde je proizvodnja u fazi opadanja. Potrebna je izrada nacionalnog plana za identifikaciju proizvođača sirovog mleka. U situaciji kada se broj primarnih proizvođača značajno smanjuje poslednjih godina, osnov za izradu predloženog plana bio bi prema kvantitetu proizvodnje, a ne prema kvalitetu.

Jasna Stevanović, savetnik u Udruženju za poljoprivredu i prehrambenu industriju PKS je naglasila da će se izraditi mlečna karta i informacija o zdravstvenom statusu mlečnih grla. Prilikom kontrole zdravstvenog stanja životinja, neophodno je da se brzim metodama ispitaju parametri koji utiču na kvalitet mleka. Na osnovu dobijenih rezultata potrebno je napraviti planove za edukacije farmera. Kroz izradu mlečne karte Srbije biće urađena i regionalizacija proizvodnje mleka.

Kada je reč o subvencijama, predlaže se nadležnim kreatorima agrarne politike, diferenciranje subvencija prema regionalnom razmeštaju primarnih proizvođača mleka i prema kvalitetu sirovog mleka. Goran Stoparić, direktor sirovinskog sektora u ,,Imleku“, je naglasio da je ova kompanija u Srbiji najdalje otišla u primeni evropskih standarda i proizvodnji mleka visokog kvaliteta. On je podvukao da se željno očekuje početak rada nacionalnih laboratorija za analize mleka u naredne dve do tri godine.

Snježana Pupavac, predsednik Grupacije laboratorija koja deluje u okviru PKS, rekla je da se ovom problematikom grupacija bavi već nekoliko godina. Kvalitet njenog rada je na visokom nivou, što dokazuje i prijem u udruženje asocijacija u EU.

Učestvujući u radu skupa Slobodan Šibalić, iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede naglasio je da je cilj da se do 2020. godine dođe do rezultata koje od nas očekuje EU. On je najavio da će nacionalna laboratorija u Novom Sadu proraditi 2015. godine. „Idemo ka Evropi, zaoštravaju se kriterijumi u proizvodnji, odnosno, kvalitetu i to mora da se poštuje“ zaključio je Šibalić.

Proizvođači su zatražili smanjenje visine naknade za izvršene veterinarsko sanitarne preglede. Oni su istakli da je u Službenom glasniku krajem prošle godine objavljena odluka o visini naknada za izvršene veterinarske sanitarne preglede, koja je znatno povećana. Ta naknada, koja je čak sedam puta viša u odnosu na prethodni period, opteretiće prerađivače mleka, pa se traži da se ona preispita.

B. Gulan
Izvor: PKS

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">