Zakon o bezbednosti hrane jasno definiše da je zabranjeno u promet stavlјati hranu koja nije bezbedna. Oni koji posluju sa hranom u svim fazama proizvodnje i prometa dužni su da obezbede i dokažu da je hrana koja se nalazi u prometu bezbedna za upotrebu. I drugi zakonski propisi kao Zakon o zdravlјu bilјa i Zakon o sredstvima za zaštitu bilјa, obavezuju proizvođače da se pridržavaju propisanog načina primene sredstava za zaštitu bilјa, karence i obaveznog vođenja evidencije o primeni sredstava za zaštitu bilјa.

Kontrola voća i povrća na prisustvo ostataka pesticida vrši se uzimanjem uzoraka kod proizvođača, u veletrgovinama i drugim prodajnim mestima, i njihovom laboratorijskom analizom. Ako se u kontrolama utvrde neispravnosti, proizvodi se vraćaju pošilјaocu ili se uništavaju.

Fitosanitarna inspekcija Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vrši redovne kontrole voća i povrća kod proizvođača, vrši uzorkovanja i dostavlјa uzorke na laboratorijsku analizu. Takođe, voće i povrće iz uvoza redovno se kontroliše na graničnim prelazima i mestima carinjenja na sve parametre bezbednosti hrane, prisustvo štetnih organizama pa i na ostatke pesticida. Kontrola se vrši pri uvozu svake pošilјke po propisanoj proceduri što podrazumeva pregled dokumentacije i prevoznog sredstva, vizuelni pregled pošilјke, uzorkovanje radi laboratorijske analize i laboratorijsku analizu u ovlašćenim i akreditovanim laboratorijama.

Na osnovu laboratorijskih analiza, u 2012. godini samo dva uzorka voća i povrća u primarnoj proizvodnji imala su nivo ostataka pesticida preko dozvolјenih granica.

Tokom prošle godine, podneto je 11.659 zahteva uvoznika za uvoz 313.833 tona voća i povrća i uzeta su 13.082 uzorka radi ispitivanja. Doneto je 10 rešenja o zabrani uvoza za količinu od 219,5 tona a razlozi za to bili su prisustvo bakra (grašak iz Grčke), povišena vlaga (pasulј iz Kirgizstana), plesan i insekti (sirovi kikiriki iz Kine), pesticid (susam iz Indije) i deklaracija (citrusi iz Italije, Španije i Južnoafričke Republike).

Polјoprivredna inspekcija Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u 2012. godini vršila službene kontrole u veletrgovinama koje su između ostalog obuhvatale i kontrole voća, povrća i prerađenog voća i povrća. Svo uzorkovano voće i povrće bilo je u skladu sa propisima, izuzev jednog slučaja kod koga je u deklaraciji naveden pogrešan naziv proizvoda.

Kontrole su pokazale da su svi proizvodi mikrobiološki ispravni, kao i po pitanju ostataka pesticida i teških metala, dok su se nepravilnosti odnosile na deklarisanje i kvalitet proizvoda.

U kontroli prerađenog povrća, pokazalo se da su samo dva uzorka bila neispravna i to po pitanju deklarisanja a kod prerađenog voća četiri (3 po pitanju deklarisanja a jedan po pitanju kvaliteta – povećan sadržaj suve materije.)

Tokom 2012. godine, polјoprivredna inspekcija je van prometa stavila 200 kilograma povrća, 765 kilograma prerađenog povrća i 4.192 kilograma prerađenog voća zbog nepravilnosti koje su se odnosile na deklarisanje i kvalitet proizvoda.

Izvor: http://www.mpt.gov.rs/

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">