U toku je vanredna kontrola farmi po otkupnim linijama sirovog mleka po spiskovima dobavlјača sirovinske službe mlekara. Dosadašnjom kontrolom, 12 farmi sa kojih se otkuplјuje sirovo mleko zatvoreno je Rešenjem veterinarkog inspektora Ministarstva polјoprivrede zbog koncentacija aflatoksina koje su više od predviđenih Pravilnikom o dopunama pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvolјene količine ostataka sredstava za ishranu bilјa (Sl.glasnik RS 28/2011).

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložiće Vladi Republike Srbije sledeće mere:

– Da se farmama koje su isklјučene iz otkupnih linija podeli kukuruz iz robnih rezervi i to 300 kg po grlu muzne krave kao i odgovarajuća količina zeolita u cilјu pobolјšanja kvaliteta stočne hrane na njima,
– Da industrije mleka preuzmu svo mleko sa farmi, bez obzira na njegov kvalitet, a da ono mleko koje ne odgovara propisanim standardima predaju na tretiranje u skladu sa zakonom predviđenim načinom neškodlјivog uklanjanja,
– Da se farmerima koji proizvode zdravo mleko takođe distribuira kukuruz iz robnih rezervi,
– Da se farmerima prizna pravo na premije po predatom litru mleka bez obzira da li mleko ide u proizvodnju ili tretman neškodlјivog uklanjanja.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlјa dalјu kontrolu farmi, fabrika stočne hrane, industrija mleka i gotovih proizvoda.

Izvor: http://www.mpt.gov.rs/

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">