Na jučerašnjoj vanrednoj sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Skupštini Srbije bilo je dosta neistinitih izjava ministarke poljoprivrede i predstavnice Ministarstva finansija, a u vezi rebalansa agrarnog budžeta, tvrdi agrarni ekonomista prof. dr Miladin Ševarlić

”Nije tačno da će se rebalansom povećati Agrarni budžet 2022. za 16,5 milijardi dinara i na 78,5 milijardi – kako je izjavila ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, već će se isti povećati za 15.145.152.000 rsd ili za 29,1 odsto ali na svega 65.773.866.000 dinara – što je manje za 12,73 milijarde od iznosa koji je saopštila resorna ministarka Jelena Tanasković”, napominje agrarni ekonomista prof. dr Miladin Ševarlić.

Kako dodaje, posebno je netačno da će učešće agrarnog budžeta u ukupnim prihodima po prvi put biti veće (5,3 odsto) od minimalno propisanih 5 odsto, jer on i sa povećanjem po rebalansu učestvuje samo sa 4,41 odsto i manji je za 8.756.134.000 dinara (74.653.760 evra) ili za 11, 75 odsto od minimalno propisanih 5 odsto i to od “Ukupnih poreskih prihoda” za 2022. Time su ukupna zakidanja od strane ovog režima za 10 godina (2013-2022) premašila 1,1 milijardu evra od pripadajućih sredstava poljoprivrednicima u Srbiji do minimalnih 5 odsto od ukupnih poreskih prihoda ili oko tri godišnja agrarna budžeta.

Takođe, netačno je da će “Direktna plaćanja” biti samo 15,5 milijardi dinara, jer su ona uvek bila najveća pojedinačna stavka agrarnog budžeta i planirana su da budu čak 2,57 puta veća – 39.911.686.000 dinara.

I apsolutno je netačno da će Uprava za agrarna plaćanja – iako sva sredstva na toj budžetskoj poziciji nisu subvencije i podsticaji poljoprivrednicima (plate i doprinose zaposlenih, troškovi putovanja, nabavka opreme i softera, itd.) – raspolagati sa 61 milijardom dinara, jer je za tu namenu planirano svega 54.055.445.000 dinara ili oko 5 milijardi manja, objašnjava Ševarlić.

”Posebno je nejasno zašto u rebalansu imamo dve nove agrarne podrške – kojih nije bilo u osnovnom Budžetu za 2022.: Mere uređenja tržišta (čak sa 5.020.000.000 dinara) i Podrška zbog COVID 19 (312.000.000 dinara) – koje nisu bile u planirane u Budžetu za 2022., i da li su ta sredstva namenjena poljoprivrednicima ili biznismenima privatnih kompanija u prehrambenoj industriji i trgovini poljoprivredno-prehrambeim proizvodima.Najzad, svako ko je barem položio kolokvijum a ne i ispit iz ratarstva, zna da je suncokret najotpornija uljarica na sušu – i ako će se proizvođačima suncokreta isplaćivati dodatak na otkupnu cenu od 7,9 rsd/kg, zašto tu dodatnu subvenciju po kilogramu nisu dobili i proizvođači po površini još značajnije uljarice – soje, koja je daleko više osetljivija na sušu od suncokreta?”, pita se profesor.

I najzad, zbir pojedinačnih stavki agrarnog budžeta ima računsku grešku – manji je za 20.000 dinara od ukupnog iznosa “Subvencije u poljoprivredi”, što u jednom od najvažnijih nacionalnih dokumenata (Budžetu Srbije) nije dopustivo – bez obzira na statističku zanemarljivost iznosa greške.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">