Izvor: http://www.mpt.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode, nezvanično je obaveštena 21. novembra 2011. godine o havariji nastaloj u rafineriji nafte Sisak u Hrvatskoj. Nismo dobili informaciju da li je nafta dospela u vodotok i u kojoj količini.

Kako se radi o reci Savi koja je međunarodni vodotok i kako postoji mogućnost da naftna mrlja eventualno stigne na teritoriju naše države, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode je odmah, 21. novembra 2011. godine obavestila Agenciju za zaštitu životne sredine Republike Srbije da je potrebno organozovati vanredni monitoring kvaliteta voda reke Save u zoni ulaska reke Save na teritoriju Republike Srbije, kod mesta Jamena.

Preko sistema za ranu najavu akcidenata Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) nismo zvanično obavešteni o predmetnoj havariji na Savi. Na uobičajen način, preko ovog sistema zatražena je zvanična informacija od hrvatske strane. Još uvek nismo dobili traženu informaciju.

O mogućem havarijskom zagađenju su obavešteni nadležni organi Republike Srbije koji su u stanju pripravnosti, (vodna inspekcija, Agencija za zaštitu životne sredine, Javna vodoprivredna preduzeća, Republički hidrometeorološki zavod) da bi se pravovremeno ragovalo ukoliko se talas zagađenja približi ili pređe srpsko-hrvatsku granicu.

O svim novim informacijama javnost će biti obaveštena.

Republička direkcija za vode-Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">