Održan III sastanak Radne grupe

Treći sastanak Radne grupe za praćenje aflatoksina u hrani i hrani za životinje održan je 26. februara 2013. godine i zaklјučci sa sastanka su sledeći:

– neophodno je uraditi procenu rizika kako bi se razmotrila potreba privremene izmene graničnih vrednosti aflatoksina M1 u mleku, pod uslovom da se ne ugrožava zdravlјe stanovništva i da se prospektivno postignu standardi Evropske unije od 0,05 mikrograma/kg,

– da se nastavi sa doslednom primenom predloženih mera vezanih za smanjenje aflatoksina M1 u mleku uklјučujući meru uvođenja zdrave hrane u ishranu životinja primenom apsorbenata uz odgovarajuću evoluaciju rezultata,

– da se nastavi i pojača monitoring svih elemenata proizvodnje hrane za životinje i mleka radi sagledavanja realnog stanja u ovoj oblasti,

– Radna grupa podržava predlog Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da Vlada Republike Srbije odobri distribuciju kukuruza iz robnih rezervi držaocima muznih grla.

Obaveštenje povodom pojave neovlašćenih uzorkovanja

Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prijavlјeno je da se na farmama muznih krava i kod proizvođača mleka i mlečnih proizvoda obavlјaju uzorkovanja od strane neovlašćenih lica.

Obaveštavamo vlasnike farmi i proizvođače mleka da uzorkovanje mogu vršiti isklјučivo veterinarski inspektori Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa legitimacijom i zakonskim ovlašćenjima.

U toku vanrednih kontrola koje su i dalјe u toku, postavlјena je sumnja u način ishrane i kvalitet hrane za životinje, pa je preventivno donesena mera zabrane stavlјanja u promet sirovog mleka sa 27 farmi i 46 porodičnih gazdinstava.

Izvor: http://www.mpt.gov.rs/

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">