Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ponovo je danas upitio apel Vladi Srbije da naloži prerađivačima mleka obavezan otkup mleka bez obzira na kvalitet, jer štetu moraju da snose oni koji prave najveći profit, a ne siromašni proizvođači mleka.

Vlada AP Vojvodine započela je danas ispitivanje kvaliteta stočne hrane i mleka na prisustvo aflatoksina M1 na farmama u Pokrajini, a uzimanje uzoraka izvršiće Naučni institut za prehrambene tehnologije (FINS) iz Novog Sada.

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavestio je danas farmere da će se prilikom uzimanja uzoraka popunjavati anketni list, koji je izradila radna grupa za praćenje stanja prisustva aflatoksina u životnim namirnicama i stočnoj hrani.

Po dobijanju rezultata analize uzetih uzoraka radna grupa će dati preporuke za pobolјšanje kvaliteta stočne hrane. Kako bi pomogla polјoprivrednicima Vlada Vojvodine će snositi troškove uzorkovanja i analiza stočne hrane i mleka.

Takođe će u saradnji sa Centralnom asocijacijom proizvođača mleka Vojvodine i malim proizvodjaccima biti nabavlјeni adsorbensi, a po potrebi i kvalitetna stočna hrana iz robnih rezervi.

U zajedničkom intresu je da se postojeća situacija što pre pobolјša, stoga očekujemo razumevanje i saradnju.

Izvor: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">