Reklama

10.05.2024 Agrarna politika, agro danas, Aktuelno, Bezbednost hrane, fokus, Hrana, Poljoprivreda, Srbija, Teme, Usevi, Vesti, Zaštita životne sredine, Životna sredina No Comments
Iako je Zakon o sredstvima za zaštitu bilja stupio na snagu još 2022. godine, u Ministarstvu poljoprivrede ne može se saznati koliko se u praksi sprovodi odredba da su poljoprivrednici dužni da obaveste vlasnika parcela koje se graniče sa parcelom koju nameravaju da tretiraju sredstvima za zaštitu bilja najmanje 24 sata pre početka primene, bez obzira da li su njihovi susedi pčelari ili ne

Najavljeno je i da će tretman pesticidima moći da obavljaju samo lica koja su prošla obuku, ali nema odgovora ni na pitanje da li su obuke, koje je odložila korona, počele. Ipak, iz Ministarstva unutrašnjih poslova dali su odgovor na pitanje kome se treba obratiti ukoliko poljoprivrednici ne poštuju odredbe zakona.

– Shodno Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja članom 46. propisane su obaveze korisnika, dok su članom 74. istog zakona propisane su prava i obaveze fitosanitarnog inspektora. U slučaju da predmetni događaj građani prijave policiji, policija će informaciju proslediti nadležnim organima, a u slučaju da postoje obeležja krivičnog dela po istom će postupiti nadležna linija rada Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 46 navodi da je korisnik dužan da primenu sredstava za zaštitu bilja i sve aktivnosti u vezi sa primenom sredstava za zaštitu bilja, kao što su rukovanje, skladištenje, transport i odlaganje, sprovodi pod uslovima i na način kojim se ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životna sredina. Korisnik je dužan da obavesti vlasnike parcela koje se graniče sa parcelom koju namerava da tretira sredstvima za zaštitu bilja najmanje 24 sata pre početka primene. Sredstvo za zaštitu bilja namenjeno profesionalnom korisniku, pravnom ili fizičkom licu koje koristi sredstva za zaštitu bilja u okviru svojih profesionalnih aktivnosti, kao i u slučaju stavljanja svojih poljoprivrednih proizvoda na tržište, može da kupuje i primenjuje fizičko lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika izdat u skladu sa ovim zakonom, kao i pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima zaposleno lice koje ima sertifikat profesionalnog korisnika. Sertifikat profesionalnog korisnika izdaje Ministarstvo.

Prema Članu 74, fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost da, između ostalog, proverava da li se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa odredbama čl. 44. i 45. ovog zakona, kao i da li korisnik izvršava obaveze iz člana 46. ovog zakona.

Novčane kazne, koje predviđa Član 79, iznose od 700.000 do 3.000.000 dinara.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">