Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima.

Krediti, koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs periodom (periodom mirovanja) do godinu dana koji je obuhvaćen periodom otplate, odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzole. Kamatna stopa je 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za u ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mikro i mala pravna lica). Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara, a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Namena kredita za razvoj stočarstva obuhvata nabavku:

– kvalitetnih priplodnih junica,
– kvalitetnih priplodnih krava starosti do 5 godina,
– teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg,
– kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu,
– jagnjad za tov mase do 20 kg,
– jarad za tov telesne mase do 15 kg,
– kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu,
– prasad za tov telesne mase do 25 kg,
– kvalitetnih roditeljskih jata živine,
– jednodnevnih pilića za tov,
– rojeva pčela standardno formiranih na 5 ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica i
– riblje mlađi za tov.

Namena kredita za razvoj ratarstva obuhvata nabavku:

– semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarsto i cvećarstvo,
– svih vrsta mineralnih đubriva i
– svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Namena kredita za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu obuhvata nabavku:

1. mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja:
– traktora i traktorske kabine,
– mehanizacije za predsetvenu obradu zemljišta,
– mehanizacije za setvu,
– mehanizacije za zaštitu,
– opreme za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje,
– traktorske prikolice,
– kombajne i adaptere za kombajne,
– berače za kukuruz.

2. mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća i ukrasnog bilja podrazumeva nabavku:
– specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,
– mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,
– mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i začinskog bilja,
– mehanizacije za berbu voća, povrća i ukrasnog bilja,
– opreme za kalbriranje, pranje, klasifikovanje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća,
– mulčara,
– heksagona sa priključcima,
– mašina za zelenu berbu,
– ulagača za đubrivo.

3. opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje

4. mehanizacije i opreme za navodnjavanje

5. mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju:
– mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,
– opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,
– opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu stoke,
– mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,
– opreme za ventilaciju objekta,
– opreme za pčelarstvo i
– opreme za živinarske farme.

6. opreme za silose

7. opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa

8. opreme odnosno mernog kontrolnog instrumenta za utvrđivanje mesnatosti svinja na liniji klanja.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega će biti dostupan i na sajtu Ministarstva. Po objavljivanju Pravilnika u Službenom glasniku, očekuje se potpisivanje Ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima nakon čega će biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">