Reklama

Izvor: Privredna komora Beograd

Članovi Odbora za nauku i tehnološki razvoj Narodne skupštine Republike Srbije su, na sednici 15. marta razmatrali u pojedinostima Predlog zakona o oznakama geografskog porekla. Rešenja iz predloženog Zakona o oznakama geografskog porekla rezultat su provere određenih instituta važećeg zakona u praksi, kao i neophodnosti da se poboljšanjem pojedinih odredbi unapredi okvir za zaštitu oznaka geografskog porekla.

Oznaka geografskog porekla predstavlja značajno marketinško sredstvo, doprinosi komercijalnoj vrednosti proizvoda i olakšava njegov plasman na tržištu. Na taj način, pravna zaštita oznaka geografskog porekla doprinosi tržišnom razvoju proizvoda. Adekvatan sistem zaštite oznaka geografskog porekla, koji je usaglašen sa evropskim i svetskim standardima, predstavlja značajan ekonomski i privredni potencijal za razvoj ruralnih područja u našoj zemlji.

Primena Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između EU i Republike Srbije zahteva harmonizaciju Zakona o oznakama geografskog porekla sa uputstvima i uredbama Evropske unije (Uredba Saveta ministara EU 510/2006 o zaštiti geografskih oznaka i oznaka porekla za poljoprivedne i prehrambene proizvode i Uredba Evropske komisije 1898/2006 kojom se ustanovljavaju detaljna pravila za primenu Uredbe Saveta ministara EU 510/2006 o zaštiti geografskih oznaka i oznaka porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode). Takođe, Svetska trgovinska organizacija propisala je za svoje članice Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine koji je stupio na snagu 1. januara 1995. godine. Predloženi zakon je usklađen sa propisanim rešenjima, kao i sa Madridskim sporazumom o suzbijanju lažnih ili prevarnih oznaka porekla na proizvodima i Lisabonskim aranžmanom o zaštiti imena porekla i njihovom međunarodnom registrovanju.

Trenutno važeći zakon- Zakon o oznakama geografskog porekla ( “Službeni list SCG”, br. 20/06), koji reguliše oblast oznaka geografskog porekla je zakon bivše Državne zajednice Srbije i Crne Gore, pa se predloženim zakonom vrši terminološko usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o ministarstvima.

Neke od novina predloženog zakonskog rešenja su: uređenje postupka za sticanje međunarodne zaštite domaćih oznaka geografskog porekla, uređenje sistema kontrole kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, uvođenje prava žalbe (važećim Zakonom nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe protiv upravnih akata Zavoda za intelektulanu svojinu donetih u prvom stepenu), mogućnost registrovanja oznake geografskog porekla na nivou Evropske unije.

Zakonodavac očekuje da će se usvajanjem predloženih rešenja stvoriti mogućnost da Srbija svoje proizvode plasira na svetsko tržište, kao i da te brendove u pravnom smislu zaštiti. Vrednost geografske oznake porekla počiva na svesti i ubeđenju potrošača da su proizvodi obeleženi geografskom oznakom porekla, proizvodi posebnih svojstava i kvaliteta. To utiče na povećanu tražnju i ima značajan ekonomski učinak. Zbog toga, geografska oznaka porekla može da bude snažno sredstvo privredne propagande, jer obaveštava potrošače o poreklu i kvalitetu robe.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">