Reklama

Privrednicima u Privrednoj komori Srbije predstavljena dva nova pravilnika za sprovodjenje Zakona o hemikalijama – Pravilnik o registru hemikalija i Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista.

Novi Pravilnik o registru hemikalija, koji je stupio na snagu 6. januara ove godine, donosi mogućnost upisa grupa hemikalija kao jedne, istaknuto je u prezentaciji predstavnika Agencije za hemikalije. Kao jedinstvene mogu biti upisane koherentne grupe hemikalija, sa istom tarifnom oznakom, istom namenom, sastavom i količinom, u koje spadaju deterdženti, boje, lakovi, ulja, maziva, lepkovi i silikoni. Drugu grupu čine hemikalije sa različitim trgovačkim imenima, a istim hemijskim sastavom, polimerne hemikalije, koje se sastoje od istih monomera i upisuju u Registar kao jedna. Treću grupu čine višekomponentne hemikalije, koje obuhvataju setove hemikalija koje ne mogu da ispune funkciju jedna bez druge. Medju njima su kitovi za repariranje automobila, abrazivi i učvršćivači.

Registar hemikalija uspostavljen je da bi se napravio inventar hemikalija, koje se nalaze u prometu u Republici Srbiji, radi sistematskog praćenja hemikalija, smanjenja rizika koje hemikalije predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kontrole načina korišćenja pojedinih supstanci, ograničenja i zabrana proizvodnje i prometa. Registrovanje hemikalija predstavlja približavanje postupku registracije i autorizacije, u skladu sa odredbama REACH, odnosno budućim obavezama u EU.

U Registar hemikalija upisuju se hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije, bez obzira da li su klasifikovane kao opasne ili ne i to u količini većoj od 100 kilograma na godišnjem nivou, naveo je predstavnik Agencije za hemikalije Dragan Živković. U Registar se ne upisuju biocidni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, lekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetički proizvodi, hrana, prehrambeni aditivi i arome i hrana za životinje i aditivi za tu hranu.

Do 31. marta tekuće godine, Agenciji za hemikalije proizvodjač, uvoznik ili dalji korisnik imaju obavezu podnošenja prijave radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.

Direktorka Agencije za hemikalije Jelena Cvetković predstavila je privrednicima delatnost te agencije, a predočene su i obaveze koje propisuje Pravnilnik o sadržaju bezbednosnog lista, koji će stupiti na snagu 2013. godine. O svim izmenama i novim uslovima prijavljivanja hemikalija proizvodjači, uvoznici i korisnici hemikalija mogu da saznaju na portalu Agencije za hemikalije, na adresi www.shema.gov.rs. Za sva pitanja i nedoumice privrednika otvoreni su Info pult i Kol centar.

Sekretar Udruženja za hemiju, farmaciju, industriju gume i nemetala PKS Vekoslav Šošević naglasio je značaj ovakvih prezentacija za privrednike, radi blagovremenog uskladjivanja poslovanja sa novim propisima. Najavljeno je da će novi pravilnici biti predstavljeni u Novom Sadu, Nišu, Šapcu i Kragujevcu.

Izvor: PKS

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">