Reklama

Izvor: Sremska privredna komora

Predsednik SAD Barak Obama je 4. Januara 2011 godine potpisao Akt o Modernizaciji Bezbednosti Hrane (The Food Safety Modernization Act (FSMA)). FSMA donosi najveće promene u importu hrane u SAD od 1938. godine. Akt će se primenjivati od 3. Jula 2011.

Cilj FSMA: Cilj akta je da osigura bezbednost hrane pojačanim inspekcijama na mestima proizvodnje hrane, i da utiče na standardizaciju proizvodnje, transporta i uvoza hrane u SAD. U načelu akt vrši prevenciju uvoza hrane koja nije po američkim standardima, pooštrava procese dobijanja dokumentacije, i utiče na preregistraciju delatnosti i artikla. Ovim se prebacuje fokus sa američkih carina na FDA (U.S. Food and Drug Administration) i povećava kontrola tokom proizvodnje i transporta hrane koja se plasira na američkom tržištu. Postoje 30 procesa koji se menjaju ovim aktom. FDA je napravio specijalnu veb stranicu i prganizovao promociju zakona prema ambasadama, konzulatima i trgovinskim misijama: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm247546.htm.

Primena:
Akt će se primenjivati u etapama u sledecih 18 meseci. Početak primene je 3. Jul 2011.
FDA je objavio dva nova pravila koja će se primenjivati od 3. Jula 2011:

• Prvo pravilo dozvoljava agenciji FDA da zadrži proizvode pri ulazu u SAD kad postoji osnovana sumnja da je hrana napravljena u mestu koja nemaju FDA standarde. Ranije je FDA mogao da zadrži hranu samo u slučaju da ima uverljive dokaze. Ovaj Zakon takođe daje agenciji ovlašćenja da zadrži sve proizvode do 30 dana u slučaju da postoji sumnja da su import proizvodi misbrendirani i falsifikati. Proizvodi će biti van tržišta sve dok se ne utvrdi da li je potrebno ukloniti takvu robu sa tržišta. FDA (federalna agencija) će primenjivati sva pravila usaglašena sa agencijama na nivou država (Ilinois, Kalifornija, Njujork itd.).

• Drugo pravilo obavezuje da svaki uvoznik hrane u SAD mora da informiše FDA u slučaju da je druga država zabranila ulazak iste hrane ili proizvoda, uključujući i stočnu hranu. Ovo pravilo je napravljeno da se prikupe informacije o tome kakva hrana dolazi u SAD, kao i da targetira hranu koja predstavlja mogući rizik za javno zdravlje. Ovo pravilo će se administrirati uz najave pošiljki hrane i primenjivati u skladu sa Aktom o Javnom Zdravlju i Bioterorizmu (the Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) iz 2002. godine.

Od 3. Jula 2011, na osnovu ovog akta otvoriće se proces:

• Inspekcije dokumenata i Import sertifikata
• Inspekcije fabrika za proizvodnju hrane

U periodu posle šest meseci, FDA će obavezati sve uvoznike da najave transport hrane (Prior notice of imported food shippments), i tražiti detaljniju registraciju i novi spisak o komponentama proizvoda (dietary ingredience). Sertifikati za uvoz neće biti permanentni već će morati da se periodično obnavljaju. Bez novih sertifikacija uvoz u SAD neće biti dozvoljen.
Način kontrole: Standardizacija i kontrola će se raditi ili direktno preko predstavnika FDA, ili nacionalnih agencija koje imaju saradnju sa FDA. U kontrolu će biti uključene carine i državne agencije.
Kazne: U slučaju da proizvođač ili ditributer hrane ne kooperiše sa FDA, agencija će suspenzovati licencu za uvoz hrane u SAD.

Osnovne komponente u odgovornosti proizvođača:

• Registracija uvoznog artikla (mora da se obnavlja svake druge godine)
• Risk analiza (Carina će klasifikovati kompanije po proceni rizika). Postojaće sertifikacija za hranu većeg rizika (riba, mlečni proizvodi, sveže voće i povrće itd.).
• Pisani HAACP plan (http://www.fda.gov/food/foodsafety/hazardanalysiscriticalcontrolpointshaccp/default.htm)
• Povišenje bezbednosnih standarda
• Verifikacije (inspekcijske provere)
• Sistem verifikacije komponenata hrane (Tracebility)
• Obaveza posedovanja Bezbednosnog plana (Safety Plan)

Sve informacije o ovom aktu mogu se pronaći na FDA veb stranici: http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FSMA/ucm247546.htm

Milomir Ognjanović
Ekonomski savetnik
Generalni konzulat RS u Čikagu

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">