Reklama

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine izdao je danas prvu dozvolu za probni rad regionalnoj deponiji Sremska Mitrovica – Šabac. Tim povodom je u Vladi Vojvodine održana konferencija na medije, na kojoj su govorili pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović, gradonačelnik Šapca Miloš Milošević, zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice Zoran Miščević i direktor Regionalne deponije Srem-Mačva Srđan Klićković.

Gradovi Sremska Mitrovica i Šabac, zaključili su još u novembru 2006. godine Sporazum o saradnji na formiranju Regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom za 219.057 stanovnika i procenjenom količinom otpada od 48.470 tona godišnje. Na osnovu tog dokumenta dva grada su 25. marta 2011. godine zaključili Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na njihovim teritorijama. Predviđeno da se regionalni sistem sastoji iz sanitarne deponije “Jarak” sa pratećom infrastrukturom, transfer stanice u Šapcu i postrojenja za separaciju otpada.

Ukupna vrednost izgradnje sanitarne regionalne deponije u prvoj fazi iznosi 6.320.000 evra i u njenom finansiranju učestvovali su Evropska unija sa donacijom od 5.020.000 evra kroz program za razvoj opština MISP, gradovi sa 1.000.000 evra, dok je 300.000 evra obezbeđeno preko nekadašnjeg Fonda za zaštitu životne sredine. Podršku izgradnji i stavljanju u funkciju ovog regiona pružili su lokalni, pokrajinski i republički organi.

„Izdavanjem dozvole za probni rad stekli su se uslovi za stavljanje u funkciju jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini, koja će obezbediti ekološko odlaganje otpada za preko 200.000 građana, po standardima Evropske unije“, kazao je pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović i izrazio spremnost resornog Sekretarijata na daljem angažovanju i pružanju podrške za izgradnju postrojenja za separaciju koje je planirano kao druga faza projekta. Sekretar Puzović je dodao da je sledeći značajan korak po isteku jednogodišnjeg probnog rada, izdavanje integrisane dozvole za trajni rad tog regionalnog kompleksa za upravljanje otpadom.

„Rad ove regionalne deponije treba da ukaže na sve prednosti koncepta regionalnog upravljanja otpadom i hijerarhije u upravljanju otpadom u skladu sa principima i regulativom Evropske unije, po kojima je otpad resurs i na deponije se može odlagati samo otpad koji nema više nikakvu upotrebnu vrednost“, naveo je sekretar Puzović dodavši da se odlaganjem otpada na sanitarnoj deponiji sprečava zagađenje svih medijuma životne sredine vazduha, vode, zemljišta, za razliku od smetlišta koje imamo danas širom Vojvodine. „Zajedničko upravljanje otpadom dve ili više lokalnih samouprava, osim ekološke, ima i ekonomske prednosti koje se ogledaju u mogućnosti korišćenja sekundarnih sirovina, razvoju zelene ekonomije i otvaranju novih radnih mesta, zbog čega pravilno upravljanje otpadom, osim zdravstvenog ima i socijalni aspekt“, dodao je dr Puzović.

Predstavnici gradova Šabac i Sremska Mitrovica saglasni su da je dobijanje dozvole za probni rad regionalne sanitarne deponije Sremska Mitrovica–Šabac značajan korak u daljoj realizaciji projekta koji treba da obezbedi trajno rešavanje za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na njihovim teritorijama.

Izvor: vojvodina.gov.rs

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">