Na sastanku Grupacije proizvođača plastičnih proizvoda PKS pokrenuta je inicijativa da se formira Radna grupa koja bi imala za cilј izradu Strategije upravlјanja plastikom u Republici Srbiji do 2030. godine u paketu cirkularne ekonomije.

Plastika je funkcionalan, sveprisutan i važan materijal za privredu Srbije i život stanovništva, s primenama u ambalaži, građevinarstvu, transportu, elektronici, medicini, robi široke potrošnje i drugim oblastima. Sadašnjim korišćenjem plastike i odlaganjem plastičnog otpada ne ostvaruju se privredne koristi koje bi doneo kružni pristup, pa plastika završava na deponijama ili se odbacuje u životnu sredinu. Istovremeno se plastika kao vredan materijal koji bi se mogao vratiti u privredu gubi nakon što je postala otpad. Cirkularni pristup omogućio bi da plastika umesto otpada postane vredna sirovina za izradu novih proizvoda.

Na sastanku je ukazano na činjenicu da je Evropska komisija zbog stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegovog ispuštanja u životnu sredinu još 2015. godine donela Akcioni plan EU za cirkularnu ekonomiju gde je plastika identifikovana kao klјučni prioritet, a iz Akcionog plana 2018 proistekla je evropska Strategija za plastiku u cirkularnoj ekonomiji.

Strateški planski dokumenti vezani sa upravlјanjem plastikom u cirkularnoj ekonomiji još uvek ne postoje u Republici Srbiji kojoj je potrebna strateška vizija za utvrđivanje forme cirkularne ekonomije u području plastike do 2030. godine, s promovisanjem ulaganja u inovativna rešenja i pretvaranjem današnjih izazova u prilike s cilјem uspešnije i održivije ekonomije Srbije.

„Strategijom treba osigurati da način upravlјanja plastikom omogući zaštitu životne sredine i funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Republike Srbije kako bi se izbegle prepreke u trgovini i ometanja i ograničenja tržišnog takmičenja u Evropskoj uniji i trećim zemlјama. Za prikaz stanja upravlјanja plastikom u Republici Srbiji biće korišćeni dokumenti Privredne komore Srbije, Agencije za zaštitu životne sredine i druga relevantna dokumentacija, a za izradu Strategije biće korišćena i regulativa EU. Zbog rtoga smo predložili da se imenuje Radna grupa“, rekao je Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala PKS.

Pored Stevanovića koji je i predsedavajići radne grupe, u sastav su ušli i Mirjana Balog Kormanjoš, viši savetnik Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala, Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS, Žarko Savićević, kompanija „S Grup“ iz Gornjeg Milanovca, Aleksandra Mihajlović, Društvo inženjera plastičara i gumara – IPG, Borko Mijucić, Društvo inženjera plastičara i gumara – IPG, Goran Janković, kompanija „Inmold Plast“ iz Požege, Viktor Grujić, kompanija „Polipak“ iz Batočine i Dušan Stevanović, „Mediapak“ iz Niša.

Zadatak radne grupe je da predloži nacrt teksta Strategije upravlјanja plastikom u do 2030. godine u Republici Srbiji u paketu cirkularne ekonomije, a u skladu sa evropskim zakonodavstvom i u roku od 90 dana od dana imanovanja radne grupe, kroz definisanje na nacionalnom nivou sledećih klјučnih tačaka:

  • vizije upravlјanja plastikom u Republici Srbiji do 2030. godine
  • strateških cilјeva koji će dovesti do ostvarenja vizije
  • uklapanja plastike u koncept cirkularne ekonomije
Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">