Reklama

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije obaveštava javnost da je zbog propusta u radu došlo do smene direktorke Uprave za veterinu Zorice Novaković. Tim povodom, ministartsvo je uputilo zahtev nadležnim organima da preispitaju rad Uprave za veterinu.

Propusti se odnose na prekid sprovođenja Nacionalnog monitoringa rezidua i pokazuju da nije pokrenut postupak javne nabavke, ni pre ni posle donošenja novog Zakona o javnim nabavkama što je isključivo rezultat nečinjenja prethodna dva rukovodioca Uprave za veterinu.

Iako je Nacionalni monitoring rezidua bio prekinut, hrana životinjskog porekla je bila i sada je pod stalnom službenom kontrolom, uključijući i nadzor nad subjektima u poslovanju hranom.

Sa dolaskom novog ministra prof. dr Dragana Glamočića preduzete su sve neophodne mere kako bi se eliminisali razlozi za sadašnju situaciju i problemi u primeni programa mera zdravstvene zaštite životinja i programa kontrole bezbednosti hrane.

Ministarstvo neće dozvoliti da se uruši sistem bezbednosti hrane, ugrozi zdravlje potrošača i izvozni status Republike Srbije.

Rad stručnih službi Uprave za veterinu i nadležnih službi pod stalnim je nadzorom kompetetnih službi Evropske unije (EU) i Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), kako u oblasti bezbednosti hrane, tako i zaštite zdravlja životinja, tj. suzbijanja zaraznih bolesti, sa preporukama za dalje unapređenje sistema.

U poslednje dve nedelje, mobilisane su sve odgovorne službe, institucije i pojedinci i sprovedena su odgovarajuća kadrovska rešenja da se oceni stanje, ugroženost nacionalnih sistema kontrole, zdravlja i dobrobiti životinja i bezbednosti hrane životinjskog porekla, kao i status i pozicija Srbije u predmetnim oblastima na nacionalnom i međunarodnom nivou. Prve rezultate preduzetih mera očekujemo već naredne nedelje.

Uprava za veterinu razvija i uvodi u sve oblasti preventivni pristup. Nedostaci u Programu mera i izostanak primene bilo kog programa praćenja (monitoring) bezbednosti hrane, ne utiču direktno na bezbednost hrane, ali slabe mogućnost prikupljanja podataka za analize rizika i usmeravanje službenih kontrola na potencijalne opasnosti, ili upotrebu nedozvoljenih, odnosno štetnih supstanci.

Zbog utvrđenih nedostataka u važećem Programu mera zdravstvene zaštite životinja u 2013. godini koji je objavljen u maju 2013. godine (Službeni glasnik RS br. 40/2013), Uprava za veterinu je ušla u hitnu izmenu tog pravilnika kako bi se omogućilo sprovođenje monitoringa na pojedine zarazne bolesti kao što su Groznica zapadnog Nila, afrička kuga svinja, klasična kuga svinja kod divljih svinja, avijarna influenca, bolest plavog jezika, trihineloza, salmoneloza, šmalenberg infekcija i dr. Programi monitoringa su pripremljeni i stupiće na snagu odmah nakon objavljivanja izmena Programa mera. Time će se obezbediti kontinutet monitoringa iz prethodnih godina.

Kada je groznica Zapadnog Nila u pitanju, veterinarska služba će hitno započeti monitoring kod živine, divljih ptica i konja u saradnji sa terenskom veterinarskom službom i Nacionalnom referentnom laboratorijom. U saradnji sa epidemiološkom službom, vršiće se razmena podataka iz monitoringa kako bi se lokaliteti gde je utvrđen virus što pre utvrdili i kako bi se sprovele odgovarajuće mere, kao što je tretiranje komaraca, vektora ove bolesti. Ispitivanje na komarce nije u nadležnosti Uprave za veterinu ali od 2012. godine postoji visok nivo saradnje sa nadležnim službama.

Izvor: mpt.gov.rs

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">