Reklama

Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu ovog meseca dobio je dozvolu za rad svog prvog studijskog programa specijalističkih akademskih studija Mikrobiološka bezbednost hrane, a prvu generaciju studenata upisaće već u školskoj 2013/14. godini.

S obzirom da je ovaj program akreditaciju dobio u junu, a dozvolu za rad u julu, pošto je već bio utvrđen broj mesta za upis studenata u prvu godinu svih nivoa studija u 2013/14, Senat Univerziteta u Novom Sadu 15. jula doneo je odluku o proširenju broja mesta za upis ukupno 18 isklјučivo samofinansirajućih studenata na ovaj novi program Tehnološkog fakulteta.

Prijavlјivanje kandidata biće od 14. do 18. oktobra (istovremeno kada se prijavlјuju i kandidati za upis na master i doktorske studije), a uslov je da imaju završene master akademske studije iz iste ili srodne oblasti i ostvarenih najmanje 300 ESPB (evropski prenosivih bodova). Uz prijavni list, kandidati su dužni da prilože neoverene fotokopije, a na uvid originale sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o završenim osnovnim i master studijama, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu ili pasoš, a studenti koji nemaju stečeno zvanje master inženjera tehnologije treba da predaju i uverenje o položenim ispitima. Za prijavu na konkurs treba da uplate 5.500 dinara, a oni koji budu primlјeni upis plaćaju 7.000 dinara. Kandidati ne polažu prijemni ispit već će biti rangirani na osnovu rezultata ostvarenih na prethodnim studijama. Preliminarna rang-lista biće objavlјena 21. oktobra, a sutradan i konačna, na osnovu koje će se obaviti upis primlјenih kandidata. Školarina za naše državlјane je 90.000 dinara (mogu platiti u četiri rate). Takođe, na specijalističke akademske studije može se upisati i neograničen broj stranih državlјana uz prethodno priznavanje fakultetskih dokumenata, ptroveru znanja iz srpskog jezika i ako ispunjavaju druge zakonske uslove. Za strance koji upišu specijalizaciju iz Mikrobiloške bezbednosti hrane školarina je 3.900 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Autor: V. Čekić
Izvor: Dnevnik

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">