Trećinu pravnih tekovina EU čine propisi koji se odnose na poljoprivreduPrivredna komora Beograda (Udruženje za poljoprivredu) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održala je stručni skup na temu: PROCES PREGOVARANJA O PRISTUPANJU EU U OBLASTI POLJOPRIVREDE.

Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja predstavljaju jednu od najizazovnijih i najkompleksnijih oblasti za svaku zemlju kandidata, pa tako i za Srbiju. Proces priključenja EU je od izuzetne važnosti za Srbiju jer jedino usklađivanjem sa evropskim propisima privreda Srbije može krenuti putem oporavka.

Poljoprivreda Srbije je privredna grana sa velikim potencijalima i od izuzetnog značaja za ukupni razvoj države, zato je neophodno da svi predstavnici privrede budu upoznati sa načinom i tokom pregovora.
Uzimajući u obzir da više od 30% pravnih tekovina EU čine propisi koji se neposredno ili posredno odnose na poljoprivredu, svaka zemlja kandidat za članstvo mora da prođe kroz intezivnu izgradnju administrtivnih i implementacionih kapaciteta, značajno prilagođavajući pravni okvir kako bi se uspešno uključila u jednistveno tržište EU, izjavio je danas na Konferenciji Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i šef tima Vlade RS za pregovore i dodao da Srbija planira da početkom 2015 godine povuče prva sredstva iz IPARD-a.

Ministarstvo poljoprivrede Srbije je direktno nadležno za tri poglavlja u pregovorima o ulasku u EU – za poglavlje 11 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, poglavlje 12 o bezbednosti hrane i veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i poglavlje 13 o ribarstvu, a učestvuje u još 15 poglavlja.

Danilo Golubović je kazao da bi se u „skriningu“ – analitičkom pregledu poglavlja koja se odnose na poljoprivredu, teškoće mogle pojaviti u vezi s Poglavljem 11 o poljoprivredi i razvoju sela, čiji skrining je zakazan za 19. mart, a već od maja je bilateralni, gde treba da se iznesu stanje i planovi. Problem se odnosi pre svega u administrativnim kapacitetima – neophodno je imati Upravu za agrarna plaćanja, nacionalnu laboratoriju, akreditaciju za IPARD, i niz vrlo ozbiljnih stvari koje treba da se reše na nivou vlade i pregovaračkog tima.

Skrining za Poglavlje 12 o bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici, koji je održan u periodu od 3-7. februara u Briselu, protekao je vrlo dobro, a Srbija će imati dovoljno vremena za pripremu za bilateralni skrining koji je zakazan za decembar ove godine. Skrininzi su značajni jer se na osnovu njih formiraju kriterijumi za otvaranje poglavlja, odnosno samih pregovora.

Šef sektora za evropske integracije Delegacije EU u Srbiji Freek Janmaat rekao je da radi uspeha u pregovorima o poljoprivredi, Vlada Srbije treba da se usredsredi na formiranje i jačanje institucija za korišćenje fondova EU, kao i inspekcije i kontrole proizvoda.

Glavni zadatak za poljoprivrednike i predstavnike agrobiznis sektora je da počnu da odluke zasnivaju na tržišnim pokazateljima, i dodao da Srbija, kao jedina zemlja-kandidat za članstvo, suficitom u trgovini poljoprivrednim proizvodima sa EU ima dobru polaznu osnovu za stvaranje tržišno orijentisane poljoprivrede.

Freek Janmat je upozorio da će pristupanje visoko konkurentnom evropskom tržištu biti veliki izazov za poljoprivredu Srbije, ali je dodao da iskustvo iz prethodnih proširenja EU pokazalo da taj proces donosi koristi kroz veću produktivnost i veće prihode poljoprivrednika. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) Maja Bobić rekla je da EPuS kao veliki izazov u pregovorima vidi koordinaciju, budući da veliki broj tela učestvuje u procesu. Značajno je uspostaviti dobru komunikaciju pregovaračke grupe i vlade s parlamentom, i uključiti sve aktere u pregovore.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">