Na osnovu Zakona o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br. 41/2009) ovim uputstvom se propisuje postupanje inspektora Odeljenja fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla prilikom uzimanja službenih uzoraka kod uvoza pošiljaka hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla.

1. Po prijemu zahteva uvoznika vrši se:

1.1. Pregled dokumentacije, identifikacija pojedinačnih proizvoda i provera podataka;

1.2. Uzorkovanje:

– u slučaju RASFF notifikacija i drugih zvaničnih informacija (za pojedinačne proizvode poreklom iz zemalja i proizvođača označenih kao rizični, u slučaju akcidenata i dr.),

– kada se pojedinačni proizvodi prvi put uvoze,

– usled promene podataka kod uvoza (novi proizvođač pojedinačnog proizvoda, nova zemlja porekla pojedinačnog proizvoda; promena podataka u tekstu deklaracije; primena novog tehničkog propisa),

– kada uvoznik ne obezbedi dokaze da su pojedinačni proizvodi prethodno ispitivani (izveštaji o ispitivanju koji nisu stariji od 6 meseci od dana podnošenja zahteva za uvoz),

– kada je prilikom prethodnog uvoza utvrđeno da pojedinačni proizvod nije usaglašen sa odgovarajućim tehničkim propisima, u periodu od narednih 6 meseci,

– pojedinačnih proizvoda pojedinačnog proizvođača shodno kvartalnom izveštaju iz sledećih grupa proizvoda: sveže voće i povrće, proizvodi od voća i povrća, žita i mlinski proizvodi, sirova kafa i čajevi,

2. Periodično, na osnovu plana rada Ministarstva i pismenog naloga nadležnog rukovodioca, će se vršiti uzorkovanje pojedinačnih proizvoda koji su uvezeni i za koja su doneta rešenja o dozvoli uvoza i stavljanja u promet, proizvodnju, doradu i preradu.

3. Dokumenta koja uvoznik obavezno prilaže uz zahtev za uvoz proizvoda su:

– račun uvoznika,

– specifikacija pojedinačnih proizvoda,

– proizvođačka specifikacija,

– carinski dokument (jedinstvena carinska isprava ili sažeta deklaracija),

– izjava o smeštaju pošiljke hrane i hrane za životinje do okončanja postupka,

– prethodno rešenje kojim je dozvoljen uvoz pojedinačnih proizvoda,

– prethodni izveštaj o ispitivanju pojedinačnih proizvoda.

Osim dokumenata iz stava 1. ove tačke, uvoznik prilaže raspoloživu dokumentaciju o bezbednosti proizvoda (npr. laboratorijske izveštaje, Health certificate i sl.).

4. Rešenje o dozvoli uvoza i stavljanja u promet, proizvodnju, doradu i preradu pojedinačnog proizvoda se donosi:

– na osnovu provere podataka iz priloženih dokumenata kojima uvoznik dokazuje da se podneti zahtev odnosi na identične pojedinačne proizvode za koje je pri prethodnim uvozima utvrđeno da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o bezbednosti hrane (Službeni glasnik RS broj 41/09) i posebnim propisima, kao i provere u bazi podataka MPŠV,

– na osnovu uzorkovanja i laboratorijskog izveštaja u slučajevima koji su predviđeni tačkom 1.2. ovog Uputstva.

5. Uputstvo o službenom uzorkovanju hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla pri uvozu počinje da se primenjuje od 01.10.2012. godine.

Danom početka primene Uputstva o službenom uzorkovanju hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla pri uvozu prestaje da se primenjuje Uputstvo o službenom uzorkovanju hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla pri uvozu broj 321 – 00 – 743 – 1/2012 – 11 od 23.01.2012. godine.

D I R E K T O R

Prof. Dr. Jan Boćanski

Izvor: http://www.mpt.gov.rs

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">