Izvor: http://www.mpt.gov.rs

U okviru Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumartsva i vodoprivrede se, u oktobru 2011. godine, očekuje početak implementacije projekta Uspostavljanje mreže podataka o računovodstvu na farmama u Republici Srbiji – Establishment of the Serbian Farm Accountancy Data Network.

Projekat se finansira iz predpristupnih IPA fondova Evropske unije a predviđeno je da projekat traje dve godine sa budžetom od dva miliona evra bespovratnih sredstava.

Glavni rezultati koji se očekuju od pomenutog projekta su: priprema nacionalnog plana za uvođenje FADN sistema u Republici Srbiji i implementacija pilot projekta kako bi se testirala metodologija i uspostavile strukture, usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti, institucionalna izgradnja kapaciteta u kontekstu edukacije i treninga odgovarajućih službenika i poljoprivrednih proizvođača kako bi mogli da primenjuju odgovarajuću metodologiju uzorkovanja, prikupljanja podataka, organizovanja i analiziranja dobijenih podataka, uspostavljanje odgovarajućeg IT sistema za obradu, smeštanje, analiziranje i čuvanje podataka i efikasno sprovođenje FADN-a.

Implementacijom ovog projekta u Srbiji uspostaviće se sistem koji postoji u EU a čijom se primenom ispunjava jedan od bitnijih preduslova u okviru pristupnih pregovora kada je reč o delu koji se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj.

Ovim će se u velikoj meri doprineti modernizaciji poljoprivredne proizvodnje i postizanju boljih rezultata u poljoprivredi zbog dostupnosti relevantnih podataka sa farmi i gazdinstava koji će pomoći kreatorima agrarne politike pri dizajniranju odgovarajućih mera koje će imati najbolji efekat u kontekstu razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji.

Projekat će implementirati konzorcijum na čelu sa konsultantskom kućom NIRAS iz Danske.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">