Reklama

Izvor: http://www.kombeg.org.rs

Skupština grada usvojila je Lokalni plan upravljanja otpadom grada Beograda za period od 2011. do 2020. godine. Planom je obuhvaćeno deset centralnih gradskih opština, kao i opštine Grocka, Mladenovac, Surčin i Sopot, dok su opštine Barajevo, Lazarevac i Obrenovac potpisale Sporazum o zajedničkom upravljanju otpadom i donele zajednički regionalni plan u okviru Kolubarskog regiona. Ciljevi lokalnog plana upravljanja otpadom proširenje su unapređenje sistema sakupljanja otpada i proširenje ukupnog obima sakupljanja komunalnog otpada na 100% do 2019. godine i uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja, ponovnog korišćenja i reciklaže otpada i jačanje administrativnih kapaciteta na nivou grada u ovoj oblast. U centru grada postojeći kontejneri biće zamenjeni podzemnim kontejnerima, a biće postavljeni i kontejneri za selektivno sakupljanje reciklabilnog otpada i izgrađena reciklažna dvorišta. Lokalni plan za upravljanje otpadom donosi se na period od 10 godina, a ponovo se razmatra na svakih pet godina.

Plan ima za cilj i izgradnju centra za upravljanje otpadom u Vinči i zatvaranje i saniranje postojećih smetlišta, iskorišćenje deponijskog gasa sa postojeće deponije u Vinči radi dobijanja električne energije, kao i izgradnju tri transfer-stanice u Novom Beogradu, Rakovici i Sopotu ili Mladenovcu za pretovar otpada, radi transporta do postrojenja u Vinči. Ovo je jedna od najvažnijih tema sa kojima će se Beograd suočiti u narednim godinama, a izvođenje ovog projekta koštaće oko 228 miliona evra i trajaće najmanje sedam godina. Beograd sada ima priliku da upravlja otpadom onako kako se to radi u modernim zemljama koje se ovim poslom bave više od 30 godina i da reši pitanje od izuzetnog značaja za zaštitu životne sredine.

Planom su utvrđeni i izgradnja postrojenja za tretman komunalnog otpada u Beogradu, postrojenja za kompostiranje zelenog otpada, postrojenja za reciklažu građevinskog otpada, postrojenja za tretman otpada životinjskog porekla i postrojenja za proizvodnju gasa iz biomase i stajnjaka u PKB-u. Plan je donet i da bi se razvio sistem za finansiranje upravljanja otpadom na lokalnom nivou, transformisalo JKP „Gradska čistoća“, uvela naplata po količini generisanog otpada i razvila svest stanovništva o značaju upravljanja otpadom.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">