Na sednici Supštine Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga usvojena je Regionalna strategija ruralnog razvoja Jablaničkog i Pčinjskog okruga 2013-2017.

Regionalna Strategija ruralnog razvoja Jablaničkog i pčinjskog okruga 2013-2017 bazira se na multi-sektorskom pristupu i participativnoj analizi regiona. metodologija izrade fokusirana je na LEADER pristupu i definisanim procedurama za izradu razvojnih dokumenata koji su dati u Uredbi vlade Republike Srbije. Sama Izrada razvojnog dokumenata može se podeliti u tri faze: obezbeđenje institucionalnog uređenja za izradu razvojnog dokumenta, organizovanje procesa izrade strategije, javna rasprava i usvajanje Strategije.

Na početku izrade strategije osnovana je neformalna Regionalna grupa za ruralni razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga uz potpisivanje Sporazuma o osnivanju. Radnu grupu činilo je 38 institucija/organizacija iz regiona a bila je sastavljena od predstavnika javnog, privatnog i NGO sektora.

Profil regiona definisan je na osnovu kvalitativnih podataka prikupljenih kroz anketiranje 664 poljoprivredna gazdinstava, 13 predstavnika medija, 30 nevladinih organizacija, 8 turističkih organizacija i 30 predstavnika lokalnih samouprava iz regiona kroz Participativnu analizu stanja i potreba u ruralnom razvoju 13 opština regiona.

Javne debate u regionu koje su predhodile usvajanju Strategije okupile su oko dve stotine predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora iz regiona. Učesnici su u pisanoj formi davali svoje predloge, primedbe i sugestije na predlog Strategije kao i projekte koji trebaju naći mesto u Strategiji.

Ovaj dokument rađen je skoro dve godine u saradnji sa dva grada i 11 opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga a pored strategije region je dobio objedinjenu bazu strateško-planinskih dokumenta regiona [1716 dokumenata] i 35 regionalnih eksperata za primenu metodologije participativnog učenja i delovanja (PLA/RRA) u određivanju potreba potencija seoskih zajednica Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Pod-projekat „Izrada regionalne Strategije ruralnog razvoja Jablaničkog i pčinjskog okruga 2013-2017.“ čiji je cilj definisanje prioriteta u razvoju sela i bolja priprema za korišćenje IPA fonda EU realizovan je u okviru projekta „Podrška održivom razvoju opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga“, koji je finansira Austrijska agencija za razvoj ADA.

Leskovac, 27.03.2013.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">