Reklama

Izvor: http://www.stips.minpolj.gov.rs

Dana 27.08.2011.godine „Victoria Logistic“ je donela odluku o konačnim uslovima otkupa suncokreta roda 2011.godine.

– ZA INDIVIDUALNOG PROIZVOĐAČA – FARMERA – POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO SE KONAČNA CENA MERKANTILNOG SUNCOKRETA RODA 2011.UTVRĐUJE NA: 31,50 din./kg sa uključenim pripadajućim PDV-om (30 din./kg plus PDV po stopi od 5%) za kvalitet definisan tačkom 1. Odluke.

1. Prima se suncokret roda 2011.godine koji je zreo, zdrav, nezaražen štetočinama i bolestima, bez stranog mirisa i ukusa, sa max.vlagom 20% i primesama max.10%. Merkantilni suncokret roda 2011.god.se prima prema uslovima koji su navedeni, osim u slučajevima kada se od strane sektora skladištenja „Victoria Logistic“d.o.o.Novi Sad ne naloži drugačije.

2. Baza za obračun merkantilnog suncokreta je : vlaga 9%, primese 2%. -za svaki procenat primesa preko ili ispod 2% odbija se ili se dodaje procenat primljene količine 1:
– za svaki procenat vlage preko ili ispod 9%, odbija se ili se dodaje procenat primljene količine 1:1.

3. Kontrolna kuća na prijem je „SGS“Beograd.

4. Merkantilni suncokret se prima za kupca robe „Victoria Logistic“d.o.o.Novi Sad, Hajduk Veljkova 11.

5. Troškovi prevoza do otkupnih mesta „Victoria Logistic“ padaju na teret „Victoria Logistic“d.o.o.Novi Sad.

6. Organizatorima proizvodnje i otkupa se priznaje marža u zavisnosti od predatih količina u skladišta „Victoria Logistic“. Manipulacija će se priznavati u iznosu od 0,60 din./kg, plus pripadajući PDV od 18%.

7. Obavezuje se „Victoria Logistic“ da konačnu isplatu otkupljenog merkantilnog suncokreta roda 2011., marže i manipulacije izvrši odmah po isporuci, obračunu i ispostavljanju faktura za merkantilni suncokret, maržu i manipulaciju.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">