Reklama

Na ukupnom tržištu sirovog mleka u Srbiji, neformalno tržište ima visok udeo, što je otežavajuća okolnost prilikom kontrole bezbednosti i kvaliteta sirovog mleka, objavila je danas Komisija za zaštitu konkurencije.

„To u velikoj meri usporava i proces prilagođavanja zajedničkoj agrarnoj politici EU i pristup sredstvima iz fondova za razvoj poljoprivrede ove međunarodne organizacije“, navedeno je u izveštaju o stanju konkurencije na tržištu otkupa sirovog kravljeg mleka i proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji u periodu jun – decembar 2009. i 2010. godine.

I pored stabilne primarne proizvodnje, kako ističe Komisija, tržište proizvodnje sirovog kravljeg mleka se odlikuje izuzetno niskim učešćem sirovog mleka otkupljenog radi dalje industrijske prerade u odnosu na ukupno proizvedene (pomužene) količine.

U izveštaju se naglašava i da je politika premija isplaćivanih primarnim proizvođačima sirovog mleka tokom analiziranog perioda bila podložna velikim promenama i u toku samo jedne kalendarske godine, što je dovelo do velike nepredvidljivosti i nemogućnosti kratkoročnog i dugoročnog planiranja proizvodnje.

To je dalje za direktnu posledicu imalo i smanjenje broja krava, ali i količine mleka koju su primarni proizvođači bili spremni da ponude na tržištu otkupa sirovog mleka namenjenog daljoj industrijskoj preradi.

Komisija je pozvala učesnike na tržištu otkupa sirovog kravljeg mleka i proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda u Republici Srbiji da dostave Komisiji svoje komentare u pogledu Izveštaja na imejl: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu u sektoru mlekarstva.
Izveštaj je dostupan na sajtu www.kzk.gov.rs u odeljku „Sektorske analize“.

Osnovni problemi vezani za sam proces proizvodnje mleka ogledaju se u tome što se radi o usitnjenoj i neorganizovanoj proizvodnji koju karakteriše izuzetno veliki broj poljoprivrednih domaćinstava sa malim brojem krava po domaćinstvu.

Postojeći rasni sastav krava nije zadovoljavajući, a mlečnost je i do tri puta manji od prosečnih koji se ostvaruju u zemljama EU, navedeno je, između ostalog, u izveštaju.

U analizi se navodi da ono što posebno karakteriše tržište otkupa sirovog mleka u Srbiji jeste izrazito niska elastičnost, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje.

Prema agregatnim podacima u sektoru mlekarstva u Srbiji objavljenim u Zaključku o usvajanju nacionalnog programa za poljoprivredu od 2010. do 2012. naveden je podatak da je u Srbiji registrovano 201 mlekara – 29 industrijskih mlekara sa dnevnim prerađivačkim kapacitetima većim od 20.000 litara mleka, 97 mlekara sa srednjim kapacitetima prerade do 20.000 litara mleka dnevno i 75 malih zanatskih mlekara kojima je dnevni kapacitet prerade do 3.000 litara.

Komisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu otkupa sirovog kravljeg mleka i proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda zbog nestašice kratkotrajnog (pasterizovanog) i dugotrajnog mleka, na tržištu maloprodaje tokom letnjih meseci 2010 godine.

Za potrebe analize zatraženi su podaci od najvećih industrijskih prerađivača mleka na domaćem tržištu, od proizvođača koji su značajni učesnici na regionalnim tržišnim segmentima proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda kao i od nadležnih državnih organa.

Na osnovu prikupljenih podatka izvršena je analiza stanja konkurencije koja je sadržana u Izveštaju o sektorskoj analizi, čiji sastavni deo čine izvedeni zaključci i donete preporuke.

Imajući u vidu značaj proizvodnje sirovog mleka i njegove prerade u konzumno mleko i mlečne proizvode, kao i celokupno utvrđeno činjenično stanje a posebno strukturu pojedinih tržišta u proizvodno-prerađivačkom ciklusu u ovom sektoru, odlučeno je da Komisija nastavlja sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na tržištu otkupa sirovog kravljeg mleka i proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda, za 2011. i 2012. godinu.

Izvor: Tanjug

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">