Reklama

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs
Datum: 19.07.2010.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu je organizovalo sastanak sa prerađivačima mleka koji proizvode – „FETA“ sir – 2. jula 2010. Godine
Na sastanku su prisustovali predstavnici:

1. SOMBOLED
2. AD IMLEK
3. AD MLEKARA SUBOTICA
4. MLEKARA a.d. – Šabac
5. ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
6. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republika Srbija je preuzela obavezu da na svojoj teritoriji obezbedi zaštitu oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kao i da zabrani svaku upotrebu imena zaštićenih u Evropskoj zajednici za proizvode koji ne zadovoljavaju uslove za korišćenje oznaka geografskog porekla.

Svedoci smo da u zadnje vreme postoji pojačana medijska kampanja vezana za proizvode koji u sebi sadrže naziv „FETA“, kao i pojavljivanja još nekih prerađivača mleka koji koristi naziv „FETA“ za obeležavanja svojih proizvoda. Upravo jedan od najvećih potencijalnih problema koji postoje u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je problem u vezi korišćenja oznake „Feta“, kao korišćenja određenog broja registrovanih žigova koji u sebi sadrže naziv „Feta“, pošto je „Feta“ zaštićena kao oznaka geografskog porekla na nivou Evropske unije koja se vezuje za područje Grčke.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Zavod za intelektualnu svojinu su upoznali prerađivače mleka da u skladu sa preuzetim obavezama, propisan je prelazni period od tri godine od dana stupanja na snagu Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije, odnosno da od 01.2.2013. godine niko više neće smeti da koristi naziv „FETA“ za obeležavanja sireva proizvedeni u Republici Srbiji.

Predstavnici proizvođača „FETA“ sireva su istakli da su svesni da do naznačenog roka moraju da prestanu sa korišćenjem naziva koji su zaštićeni u Evropskoj zajednici. Takođe je konstatovano da treba stvoriti stalni dijalog između predstavnika organa uprave i proizvođača sireva kako bi se ubuduće izbeglo pojavljivanje nekih novih proizvoda pod nazivima koja su zaštićeni oznakama geografskog porekla, kao i da se na što bolji način iskoristi prelazni period u cilju da se potrošačima objasni zbog čega ubuduće se neće moći koristiti naziv „FETA“ za sireve koji se proizvode u Republici Srbiji.

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">