Reklama

Preduzeće za izdavaštvo, dizajn i marketing d.o.o.
Žiro račun: 160-57825-37

Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd
Srbija

Telefoni
Tel/fax: +381.11.3218.354
Tel: +381.63.301.075
Tel: +381.63.301.065

Web
http://www.akademska-misao.rs

E-mail
knjizara@akademska-misao.rs

Radno vreme
Od ponedeljka do petka
Od 09:00 do 15:00 časova