Reklama

11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 8/II
Komercijala: 011/ 32 47 662
Redakcija: 011/ 32 33 565, 32 33 234
web: http://www.gk.izlog.org/

Stana Šehalić, Director & Editor in Chief e-mail: stana.gk@stylos.rs
Milica Ceranić, Editor e-mail: milica.gk@stylos.rs
Milan Kovačević, Commercial representative e-mail: milank.gk@stylos.rs
Dijana Drobac, Commercial officer e-mail: dijana.gk@stylos.rs
Milan Jovanović, Business secretary e-mail: milan.gk@stylos.rs

Izdavačko preduzeće “Građevinska knjiga” osnovano je 1948. godine, decenijama je sinonim kvalitetne stručne literature. Sa tradicijom dugom 60 godina, ono je danas u poslovnom smislu model dobre i uspešne privatizacije sa snažnom razvojnom komponentom.

Ova izdavačka kuća reafirmacijom svog izdavačkog koncepta i profilisanom izdavačkom politikom za vrlo kratko vreme postala je brand name u domenu stručne knjige, posebno u oblastima arhitekture i građevinarstva kao bazičnim, potom u oblasti tehničkih nauka i najzad, uspela je da se nametne kao najozbiljniji domaći izdavač stručne leksikografije (nova edicija u kojoj je objavljeno 26 stručnih rečnika od kojih svaki broji u proseku po 70.000 terminoloških jedinica).

“Građevinska knjiga” oko sebe trenutno okuplja oko 250 autora, prevodilaca, lektora i drugih saradnika regrutovanih iz samog intelektualnog vrha ove zemlje, ali i veliki broj inostranih izdavača koji s poverenjem i respektom licenciraju svoja izdanja za srpsko govorno područje upravo ovoj izdavačkoj kući.

U 2007. godini objavljeno je preko pedeset obimnih i kvalitetnih stručnih knjiga (profilisanih u dvadesetak biblioteka), kojima je nadomešten višegodišnji vakuum u stručnoj literaturi bez koje se ne može opstati u okruženju satkanom od dinamičnih poslovnih promena i permanentne edukacije. Pored sadržaja, velika pažnja je posvećena vizuelnom izgledu i grafičkoj opremi knjiga koje su rađene po svetskim standardima.

Postignuća su verifikovana i formalnim priznanjima, od kojih su poslednja u nizu povelja “Kapetan Miša Anastasijević” za ukupan izdavački opus i nagrada “Ranko Radović” za knjige “Estetika arhitekture akademizma” dr Aleksandra Kadijevića 2006. i”Jugoslovenstvo u arhitekturi” dr Aleksandra Ignjatovića (2007).

Sa vizijom budućnosti u kojoj će knjiga postati jedan od vodećih domaćih brendova, “Građevinska knjiga” ambiciozno oblikuje tekuću godinu. Radeći na širenju produkcije, s uverenjem da je dugoročno ulaganje u znanje uvek isplativo, ova izdavačka kuća kroz slogan “nisko gradi ko gradi ispod zvezda” šalje svojim čitaocima, saradnicima i okruženju jednu univerzalnu pozitivnu poruku u čijem je središtu čovek kao mera svih stvari.