PP za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, grafičku delatnost i usluge na tržištu

Belilo 29, 21205 Sremski Karlovci
Telefaks: (021) 882-822
Telefon: (021) 882-202
E-mail adresa: kairos@eunet.rs
Maticni broj: 08374732

Delatnost: izdavanje knjiga, brošura i slično