Reklama

NOLIT A.D. Aktivno privredno društvo
Adresa: Terazije 27/II, Beograd, Srbija
Datum osnivanja22.11.1951.
Matični broj: 07022042
PIB – poreski identifikacioni broj: 100054285
Osnovna delatnost: Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija
Ime i prezime direktora: Slavica Šaš, v.d. generalnog direktora
Osoba za kontakt: Brana Đokić, šef računovodstva
Telefon: 011/3245-017
Faks: 011/3342-436
e-mail: nolit@eunet.rs, kabinetdirektora@nolit.rs
URL: http://www.nolit.rs/
Naziv korporativnog agenta: ALPHA BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD