Reklama

JAVNO PREDUZEĆE „ZAVOD ZA UDŽBENIKE“
OBILIĆEV VENAC 5, 11000 BEOGRAD

tel . 011/3281-143; 3281-822

Kabinet direktora:

Obilićev venac 5, 11000 Beograd
011/ 2637-433
Redakcija
Obilićev venac 5, 11000 Beograd

Redakcija za osnovnu školu

Tel. 011/2026-711

Redakcija za srednju školu

Tel. 011/2630-317

Pravni sektor i ljudski resursi

Obilićev venac 5, 11000 Beograd
Tel. 011/2635-142, 2182-454
Sektor za strategiju i razvoj
Obilićev venac 5, 11000 Beograd
Tel. 011/2185-758

PR služba
Obilićev venac 5, 11000 Beograd
011/202-67-13, 218-35-67
Sektor za marketing i prodaju
Milorada Jovanovića 11, Žarkovo, 11000 Beograd
Tel. 011/3051-900; 3051-902

Sektor finansija

Obilićev venac 5, 11000 Beograd
Tel. 011/2636-570
Odeljenje u Novom Sadu
Sremska 7, 21000 Novi Sad
Tel. 021/528-680

Sektor za marketing i prodaju u Novom Sadu

Sremska 7, 21000 Novi Sad
021/661-6-310; 522-068

Internet strana: http://www.zavod.co.rs

Zavod za udžbenike je osnovala Vlada Republike Srbije 1957. godine sa ciljem da celovito i kvalitetno reši pitanje proizvodnje udžbenika za sve predmete i sve kategorije učenika, poštujući odgovarajuće obrazovne standarde i nastavne programe. Objavljuje izdanja za predškolski uzrast, udžbenike, priručnike i nastavna sredstva za osnovnu i srednju školu, na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina, školsku lektiru, dela savremenih pisaca, biblioteke iz raznih naučnih oblasti, leksikografsku literaturu i sabrana i izabrana dela.

Svi udžbenici Zavoda su prilagođeni nastavnim planovima i programima Ministarstva prosvete i imaju trajna odobrenja za korišćenje u nastavi.
Zavod za udžbenike okuplja najpozvanije saradnike na stvaranju udžbenika – od iskusnih praktičara u nastavi i stručnjaka u oblasti obrazovanja, do naučnika i stručnjaka sa katedri fakulteta i naučnih instituta u Srbiji. Svi oni – brojni saradnici iz najrazličitijih oblasti – učestvuju u složenom procesu realizovanja udžbenika i provere njihove naučne i stručne zasnovanosti, kao i primenljivosti u nastavi.

Zavod za udžbenike prati savremene tokove u svojoj oblasti, i utkiva ih u svoja nova izdanja. Iz tog razloga kompleti Zavoda dostižu evropski standard u opremi i prezentaciji nastavnih sadržaja.

Okosnicu izdavačkog koncepta vanudžbeničke literature čine naslovi koji se bave raznim aspektima evropskih integracija; knjige koje će na najbolji način predstavljaju srpsko kulturno nasleđe, uključujući književnost i leksikografska dela, u prvom redu rečnike za sve zvanične jezike Evropske unije.

Ovom segmentu izdavačke delatnosti Zavoda pripada više od 40 edicija u koje su uključeni univerzitetski udžbenici i priručnici, biblioteke za predškolski uzrast, zatim edicije koje donose svetske klasike (koje nisu ušli u školsku lektiru) ali su deo opšteg obrazovanja.

Organizaciona struktura

  1. Biro direktora
  2. Sektori
  • Redakcija ( Redakcija za predškolsko i osnovno obrazovanje, Redakcija za srednje obrazovanje i vanudžbeničku literaturu, Odeljenje za lekturu i korekturu, Likovno-grafička redakcija, Dokumentacioni centar),
  • Sektor za marketing i prodaju,
  • Sektor za strategiju i razvoj,
  • Sektor finansija,
  • Pravni sektor i ljudski resursi.

Delatnost
Izdavačka.
Struktura vlasništva
100% u vlasništvu Republike Srbije.
Uprava preduzeća
Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor – imenuje ih Vlada Republike Srbije.