Autori su ovu knjigu prvenstveno namjenili studentima koji slušaju i polažu predmete Ambalaža i pakiranje hrane, Ambalažni materijali, kao i predmet Savremeni trendovi u pakiranju hrane.
Knjiga se sastoji od deset poglavlja:

• Uvod,
• Povijest, pojmovi i podjela ambalaže,
• Funkcije ambalaže,
• Ambalažni materijali,
• Ambalažni oblici,
• Dizajn ambalaže,
• Hrana i ambalaža,
• Sistemi pakiranja,
• Ambalaža i zaštita životne sredine i
• Ambalaža, trendovi i inovacije.

Ambalaža i pakiranje hrane je prva BiH knjiga koja obrađuje navedene teme, te zbog toga ima posebnu vrijednost. Zato vjerujemo da će biti od koristi proizvođačima hrane, prehrambenim tehnolozima, timovima za razvoj novih prehrambenih proizvoda, pak centrima, proizvođačima ambalaže, grafičkim dizajnerima, marketing menadžerima, udrugama potrošača i drugo.

Knjiga je nastala kao rezultat EDUFOOD projekta i predstavlja sintezu dugogodišnjih iskustava i saradnje autora na području pakiranja hrane, kao i razvoja novih prehrambenih proizvoda.
EDUFOOD je projekat podržan od strane Norveške vlade, čiji je osnovni cilj razvoj obrazovanja i prijenosa znanja u području prehrambene tehnologije. Ova knjiga svojevrsno relalizira jedan od postavljenih ciljeva projekta. Zbog toga se iznimno zahvaljujemo menadžmentu projekta na podršci realizacije ove knjige.

Autori se zahvaljuju na recenzentima prof. dr. Lidiji Jakobek, vanr. prof. Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i prof. dr. Seadu Ćatiću, vanr. prof. Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet Tuzla na datim sugestijama i preporukama, kao i svim institucijama i pojedincima koji su na bilo način pomogli da ova knjiga ugleda svjetlost dana.

Autori

Tuzla i Trondheim, oktobra 2015. godine

Svjetsko tržište hrane je u neprekidnom porastu, a samim tim i potrošnja ambalaže. Hrana se može plasirati na tržište u svježem, minimalno prerađenom i prerađenom obliku, ali u svakom slučaju treba biti kvalitetno upakirana. Hrana i ambalaža predstavljaju sastavnice prehrambenog proizvoda koje doprinose u njegovom ukupnom kvalitetu namjenjenom zadovoljenju potreba potrošača.

HRANA+AMBALAŽA = PREHRAMBENI PROIZVOD

Uloga ambalaže je da kroz adekvatnu kombinaciju ambalažnog materijala, oblika i grafičkog rješenja, prvenstveno, zaštiti kvalitet proizvoda od svih faktora kvarenja, te pospješi prezentaciju i prodaju proizvoda.

Ambalažni materijal je važan element dizajna proizvoda koji utječe na izbor oblika i postupka grafičkog oblikovanja. Od ambalažnih materijala se osim postojanosti i procesibilnosti, posebno zahtjevaju selektivna barijerna svojstva na gasove, arome i vodenu paru, kao i netoksičnost prema hrani i okolini.

Ambalažni materijali koji se koriste u pakiranju hrane su: drvo, tekstil, papir i karton, staklo, metal, polimeri (plastike i biopolimeri) i kombinirani ambalažni materijali.

Ambalažni oblik je također važan element dizajna proizvoda. Izborom pravog oblika efikasnije će se:

• zaštititi hrana,
• iskoristiti prostor skladišta, vozila ili polica prodajnog objekta i
• identificirati i prodavati proizvod.

Dizajn ambalaže je ključna komponenta u razvoju novog prehrambenog proizvoda, jer svaki novi proizvod, bez obzira da li je potpuno nov ili je unaprijeđeni postojeći, nužno zahtjeva novi dizajn ambalaže. Dizajniranje jedinične ambalaže je najznačajnije, jer ona dolazi u neposredan kontakt sa potrošačem.

Gotovo da se svakodnevno na tržištu javljaju novi proizvodi upakirani u nove ambalažne materijale i/ili ambalažne oblike i sa novim grafičkim izvedbama. Vrlo je moguće da se kod dijela potrošačke populacije javlja skeptičnost prema novim tehnologijama i novim ambalažnim materijalima, jer žele biti sigurni da ne narušavanju njihovo zdravlje zbog mogućih interakcija hrane i ambalaže. Stoga se proizvođačima ambalaže za prehrambene proizvode, kao
i proizvođačima prehrambenih proizvoda nameće zahtjev pravilnog odabira i kontrole procesa proizvodnje ambalaže, odnosno pakiranja hrane u pogledu sadržaja migrirajućih komponenti iz ambalaže u hranu i obrnuto. U većini zemalja postoje zakonski akti kojim se štite potrošači od moguće degradacije kvaliteta upakirane hrane izazvane ovim migracijama.

Zakonski propisi o ambalaži i odredbe o pravilnom informiranju potrošača o prehrambenom proizvodu, zahtijevaju od prehrambenih tehnologa da poznaju i vode računa o pravilnoj primijeni ovih propisa.

Dosadašnji razvoj tehnologije pakiranja hrane donio je saznanja da ambalaža bolje čuva kvalitet hrane i produžava joj rok trajanja primjenom određenih uslova pakiranja, pogotovo hrani osjetljivoj na kisik, vlagu i temperaturu. Zbog toga je, danas, među najvažnijim ciljevima proizvođača prehrambenih proizvoda primjena savremenih sistema pakiranja kao što su:
pakiranje pod vakuumom, pakiranje u zoni zaštitnog gasa ili smješe zaštitnih gasova, odnosno pakiranje u modificiranoj atmosferi, aseptično pakiranje, te aktivno i inteligentno pakiranje.

Savremena ambalaža je obilježje modernog društva, te kao takva može biti i pokazatelj njegovog odnosa prema životnoj sredini. Odbačena ambalaža ne samo što narušava ljepotu okoline već može ozbiljno da ugrozi vodu, tlo i zrak. Zbog toga je potrebno, u samom projektu i razvoju ambalaže, planirati redukciju ambalažnog materijala, mogućnost ponovne upotrebe ambalaže i upotrebu materijala koji se lako recikliraju ili su biorazgradivi.

Ambalaža je proizvod ambalažne industrije u koji je ukomponirano znanje više naučnih, stručnih i stvaralačkih djelatnosti poput: hemijskog inženjerstva, grafičkog dizajna, likovne i primjenjene umjetnosti, grafičke tehnologije, prehrambene tehnologije, marketinga, ergonomije i drugih. Ovakav interdisciplinarni karakter čini ambalažu spremnom da na nove zahtjeve modernog društva odgovori zadivljujućim inovacijama u magičnom svijetu
ambalaža i pakiranja hrane.

Sadržaj

1. UVOD

2. POVIJEST, POJMOVI I PODJELA AMBALAŽE
2.1. Povijest ambalaže
2.2. Definicija ambalaže
2.3. Podjela ambalaže

3. FUNKCIJE AMBALAŽE
3.1. Zaštitna funkcija
3.2. Informativna funkcija
3.3. Upotrebna funkcija
3.4. Sadržajna funkcija
3.5. Sigurnosna funkcija
3.6. Ekološka funkcija ambalaže

4. AMBALAŽNI MATERIJALI
4.1. Papir i karton
4.1.1. Papir
4.1.2. Karton
4.2. Polimerni materijali
4.2.1. Plastični ambalažni materijali
4.2.1.1. Polietilen
4.2.1.2. Polipropilen
4.2.1.3. Polietilen tereftalat
4.2.1.4. Polikarbonat
4.2.1.5. Polietilen naftalat
4.2.1.6. Polivinil hlorid
4.2.1.7. Poliviniliden hlorid
4.2.1.8. Polivinil acetat
4.2.1.9. Polistiren
4.2.1.10. Poliamid
4.2.2. Ambalaža na bazi celuloze
4.2.2.1. Celofan
4.2.2.2. Celulozni acetat
4.2.3. Biorazgradivi polimerni materijali.
4.2.4. Jestivi polimerni ambalažni materijali
4.3. Metali
4.3.1. Aluminij
4.3.2. Čelik
4.3.3. Kalaj
4.4. Staklo
4.5. Višeslojni ambalažni materijali
4.6. Drvo
4.7. Tekstil

5. AMBALAŽNI OBLICI
5.1. Kutije
5.2. Boce
5.3. Staklenke
5.4. Plastenke
5.5. Tube
5.6. Čaše
5.7. Vrećice
5.8. Doze
5.9. Metalne konzerve
5.10. Kompozitne konzerve
5.11. Omoti
5.12. Vrećica u kutiji (Bag-in-Box)
5.13. Blister ambalaža
5.14. Skin pak ambalaža
5.15. Strip ambalaža
5.16. Kante
5.17. Burad
5.18. Sanduci
5.19. Vreće
5.20. Palete
5.21. Pomoćni dijelovi ambalažnih oblika

6. DIZAJN AMBALAŽE
6.1. Utjecaj elemenata dizajna ambalaže na potrošača
6.2. Informiranje potrošača
6.3. Oznake na ambalaži
6.4. Uloga dizajna ambalaže u razvoju novog proizvoda

7. HRANA I AMBALAŽA
7.1. Vrste hrane
7.2. Ambalaža za pojedine vrste hrane
7.3. Interakcije hrane i ambalaže
7.4. Migracije
7.4.1. Faktori koji utječu na migracije
7.5. Barijerni efekat i propusnost
7.5.1. Faktori koji utječu na barijerni efekat
7.6. Legislativa o materijalima i predmetima u kontaktu s hranom

8. SISTEMI PAKIRANJA
8.1. Oblikuj-napuni-zatvori
8.2. Vertikalni i horizontalni FFS pakirni strojevi
8.3. Pakiranje u vakuumu
8.4. Pakiranje u modificiranoj atmosferi
8.5. Aseptično pakiranje
8.6. Aktivno pakiranje
8.7. Inteligentno pakiranje

9. AMBALAŽA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
9.1. Utjecaj ambalažnih materijala na životnu sredinu
9.2. Upravljanje ambalažnim otpadom
9.3. Eko oznake
9.4. Održiva ambalaža

10. AMBALAŽA, TRENDOVI I INOVACIJE
10.1. Aktivna i inteligentna ambalaža
10.2. Pakiranje u modificiranoj atmosferi
10.3. Održiva ambalaža
10.4. Plastični materijali visokih perfomansi
10.5. Fleksibilni ambalažni materijali
10.6. Ambalaža za konzumaciju hrane u pokretu
10.7. Redukcija ambalažnog materijala
10.8. Sigurnost proizvoda
10.9. Trendovi u grafičkom dizajnu ambalaže

Literatura

 • Autor
  Članci
 • Komentari (1)
  Član 12.165

  Poštovani,

  Da li je ikako moguće naručiti ovaj udžbenik?

  Hvala unapred.

  Pozdrav

Odgovor na: Ambalaža i pakiranje hrane

Napišite komentar


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">