SADRŽAJ

VOLUMETRIJA
UVOD

NEUTRALIZACIJA
Uvod
Primarne standardne supstance
Pripremanje i standardizacija 0,1 N HCl
Pripremanje i standardizacija 0,1 N NaOH
Određivanje natrijumkarbonata u natrijumbidroksidu
Određivanje količine sirćetne kiseline u rastvoru
Određivanje koiičine fosforne kiseline u rastvoru
Određivanje količine primarnog natrijumfosfata u rastvoru

PERMANGANOMETRIJA
Uvod
Pripremanje i standardizacija rastvora KMnO4
Određivanje gvožđa u rastvoru feri soli
Određivanje kalcijuma u rastvorima njegovih soli
Određivanje sadržaja rastvora H2O2

JODOMETRIJA
Uvod
Pripremanje i standardizacija rastvora Na2S2O3
Pripremanje i standardizacija rastvora joda
Određivanje sadržaja rastvora As2O3
Određivanje bakra u rastvoru kupri soli

PRECIPITACIJA
Uvod
Pripremanje i standardizacija rastvora AgNO3 po Mohr-u
Određivanje sadržaja rastvora alkalnih hlorida po Mohr-u
Određivanje sadržaja rastvora alkalnih hlorida po Volhardu

KOKPLEKSOUETRIJSKA TITRACIJA
Uvod
Kompleksometrijsko određivanje bizmuta

KVALITATIVNA ANALIZA

UVOD

REAKCIJE ANJONA
I grupa.
Hlorovodonična kiselina
Bromovodonična kiselina
Jodovodonična kiselina
Cijanovodonična kiselina
II grupa.
Azotasta kiselina
Sumporvodonična kiselina
Sirćetna kiselina
III grupa
Sumporasta kiselina
Jodna kiselina
Borna kiselina
Ugljena kiselina
Oksalna kiselina
Vinska kiselina
IV grupa
Fosforna kiselina
Tiosumporna kiselina
V grupa
Azotna kiselina
Hlorna kiselina
IV grupa
Sumporna kiselina

REAKCIJE KATJONA I NJIHOVO ODVAJANJE U OKVIRU GRUPA
V grupa
Kalijum
Natrijum
Amonijum jon
Magnezijum
Tok analize katjona V analitičke grupe
IV grupa
Kalcijum
Stroncijum
Barijum
Analiza smeše katjona IV grupe
Odvajanje katjona IV analitičke grupe
Tok analize katjona IV analitičke grupe
III grupa
Aluminijum
Cink
Hrom
Reakcije hromi jona
Reakcije jona hromata i bihromata
Mangan
Reakcije mangano jona
Reakcije permanganat jona
Gvožđe
Reakcije fero jona
Reakcije feri jona
Kobalt
Nikl
Uran
Analiza smeše katjona III grupe
Odvajanje katjona III analitičke grupe
Tok analize katjona III analitičke grupe
II grupa
Sulfobaze
Živa
Reakcije merkuri jona
Olovo
Bizmut
Bakar
Reakcije kupro jona
Reakcije kupri jona
Kadmijum
Sulfokiseline
Arsen
Reakcije trovalentnog arsena
Reakcije petovalentnog arsena
Antimon
Reakcije trovalentnog antimona
Reakcije petovalentnog antimona
Kalaj
Reakcije dvovalentnog kalaja
Reakcije četvorovalentnog kalaja
Analiza smeše katjona II grupe
Odvajanje katjona II analitičke grupe
Tok analize katjona II analitičke grupe
I grupa
Merkuro jon
Srebro
Analiza smeše katjona I grupe

REAKCIJE OBOJENIM MRLJAMA

KVALITATIVNA ANALIZA NEPOZNATE SUPSTANCE
Prethodna ispitivanja
Dokazne reakcije za anjone
Sistematski tok analize katjona
ATOMSKE TEŽINE NEKIH ELEMENATA

LITERATURA

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">