Literatura za Analizu hrane

Sanitarna hemija

Darinka Stanimirović, Sava Stanimirović, Zavod za udžbenike, Beograd, 2012.

Ispitivanje namirnica

Svetomirka Cvejanov i Svetlana Radosavljević, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.